Analýza: Vliv ruské invaze na Ukrajinu na kryptoměnový trh  


Analýza: Vliv ruské invaze na Ukrajinu na kryptoměnový trh  

Manažerské shrnutí 

Hlavní světovou událostí konce února a března 2022 je bezesporu ruská invaze na Ukrajinu. O možnosti ruského vpádu se spekulovalo týdny předtím a nejednalo se tak o blesk z čistého nebe, ale mnohem spíše reeskalaci konfliktu z roku 2014. Průběh událostí po ruské invazi je spíše překvapivý, a to ve třech ohledech. 

Za prvé se Rusku nepodařilo naplnit ambici rychlého obsazení měst a klíčových komunikačních uzlů Ukrajiny. Místo krátké operace se konflikt rychle ustálil na vyčerpávající podobě liniového konfliktu. Za druhé došlo k nebývale rychlé, nezvykle silné a vysoce koordinované sankční reakci ze strany EU, USA, Spojeného království a Kanady, ke které se připojilo mnoho dalších zemí i soukromých subjektů. Za třetí, sankce se přesunuly od sankcí proti osobám mnohem více k systémovým sankcím, výrazně znesnadňujícím Rusku fungování v rámci mezinárodní ekonomiky. 

Vliv těchto makropolitických a makroekonomických událostí na kryptoměnové trhy je zatím spíše nepřímý. Hlavní dopad bude mít především urychlování regulace v oblastech spojených s prokazováním původu majetku a jeho koncových vlastníků. Ačkoliv se krypto dostalo na přední stránky světových médií díky výzvě ukrajinských politiků, aby došlo ke zmrazování ruských aktiv i v kryptoměnovém sektoru, krypto sehrává naopak i pozitivní roli. Je totiž jedním z finančních kanálů, který umožňuje rychlý přesun prostředků také na napadenou Ukrajinu. 

Pro efektivní významné obcházení sankcí není kryptoměnový trh dostatečně velký. A i v rámci něj je velká část u dlouhodobých držitelů a další u majitelů s ověřenou identitou. Variantou by byly tzv. privacy coiny, které se zaměřují na zachovávání soukromí majitelů. Trh s nimi má ale celkovou hodnotu 10 mld. $.  

 
 

OBSAH:

 • Minulé ruské invaze a jejich vliv na světové trhy
 • Předválečná situace
  • Ukrajina
  • Rusko
 • Začátek invaze
  • Bezprostřední reakce
 • Dodržování sankcí
  • USA
  • EU
  • Spojené království
  • Spojené arabské emiráty
 • Reakce soukromého sektoru
 • Vliv na kryptoměnové trhy
 • Pomoc skrze krypto
 • Seznam použitých zkratek

 
 

Minulé ruské invaze a jejich vliv na světové trhy 

Jak ukazují minulé ruské vojenské vpády do zemí sousedících s Ruskem v posledních 25 letech, konkrétně do Čečenska v roce 1999, do Gruzie v roce 2008 a při anexi Krymu v roce 2014, není tu příliš velký vliv na světové (investiční) trhy. Především v prvních dvou případech (Čečensko a Gruzie) je to dáno tím, že se z celosvětového pohledu jednalo o regionální konflikty v místech, která nemají významné zásoby komodit či přes ně nevedou obchodní trasy.  

Vliv takovýchto událostí na cenu kryptoměn můžeme analyzovat až na příkladu ruské anexe Krymu v roce 2014. Na grafu, který sleduje vliv ruské anexe Krymu na americké akciové indexy a bitcoin, je vidět, že příliš velký nebyl. O vlivu na bitcoin nemůže být řeč, protože nebyl v té době dostatečně prorostlý do tradičního finančního světa a jeho cenou v této době hýbaly jiné věci než globální politika. V případě S&P také nepozorujeme skoro žádný dopad.  

Za 8 let od anexe Krymu se ale bitcoin posunul více do mainstreamu finančního světa a poslední dobou se hovoří o jeho propojení s tradičnějšími investičními trhy, zejména pak s americkými akciemi. Nejčastěji se bitcoin srovnává s akciovým indexem S&P 500. A skutečně, korelace mezi těmito dvěma aktivy na začátku roku 2022 rostla. 

Po oznámení vojenské invaze Ruska na Ukrajinu zaznamenaly bitcoin i index S&P 500 chvilkový propad. Týden ale zakončily podobně jako jej započaly. U indexu S&P 500 je v tomto roce vidět setrvalý klesající trend, který ale, spíše než s ruskou invazí na Ukrajinu, souvisí s očekávaným zvyšováním úrokových měr Fedu. 

Pokud má současná krize na bitcoin nějaký vliv, tak takový, že mu pomáhá utvrzovat roli rezervního aktiva, protože od začátku invaze se drží na rostoucí trendové křivce. 

Samozřejmě, současný konflikt je rozsáhlejší než ty přechozí, a i jeho dopad na globální trhy by tedy mohl být větší. Rizika pro globální ekonomiku existují zejména v oblastech cen energie, protože Rusko je významným vývozcem ropy a zemního plynu, a cen potravin, protože v Rusku a na Ukrajině se pěstuje 30 % světové pšenice. Situace na energetických trzích by ale mohla mít příznivý vliv na ziskovost amerických společností zapsaných v indexu S&P 500. 21 z nich se počítá do energetického sektoru a jejich akcie by měly v případě zvýšené ceny energií růst. 

 
 

Předválečná situace 

Před vypuknutím války se zákonodárci v Rusku i na Ukrajině potýkali s regulací krypto odvětví. Zatímco na Ukrajině šlo o vyvrcholení dlouhodobějšího procesu, v Rusku došlo ke střetu regulátorů. 

 
 

Ukrajina 

Ukrajina v roce 2019 založila Ministerstvo digitální transformace, což byl signál, že se chce stát zemí nakloněnou digitálnímu pokroku. Zákon, který měl zlegalizovat kryptoměny, byl poprvé navržen v roce 2020. Minulý rok v září byl schválen. Prezident Zelenskyj však zákon odmítl podepsat, protože měl být vytvořen nový regulatorní orgán pouze pro krypto, a to mu přišlo drahé.  

Podle 2021 Global Crypto Adoption Index od Chainalysis byla Ukrajina šestá na světě v celkovém objemu krypta poslaného do země. Podle New York Times je tu vyšší denní objem obchodů v kryptoměnách než v národní měně.  

18. únor 2022. Krypto se stává legální na Ukrajině 

V nové verzi zákona byly pravomoci dohledu nad krypto trhem přiděleny místní Komisi pro cenné papíry a nic už nebránilo jeho přijetí. Ukrajinský parlament tedy podpořil v posledním čtení návrh, aby se staly virtuální měny legální třídou aktiv. Komise pro cenné papíry bude také udělovat povolení poskytovatelům krypto služeb. To znamenalo vytvoření legálního rámce i pro krypto burzy.  

 
 

Rusko 

20. leden 2022. Ruská centrální banka plánuje zákaz. 

Ruská centrální banka vydala zprávu, v níž podporuje zákaz těžby, vytváření nových kryptoměn a obchodování s nimi. Chtěla také zamezit finančním institucím vytvářet nástroje, které by umožnily expozici do krypta. Rozrůstání trhu s kryptoměnami údajně ohrožovalo ruský finanční systém a stabilitu rublu. Zákaz se neměl týkat držby kryptoměn běžnými občany. 

18. únor 2022. Putin chce krypto regulovat.  

Prezident Vladimir Putin se zákazem krypta nesouhlasil, naopak viděl příležitost v pokračující těžbě bitcoinu. Tu by ale nově mohly provádět jen regulované subjekty v oblastech s přebytky energie.  

Putin požádal Ministerstvo financí a Centrální banku, aby měly 18. února hotový první návrh regulace. Předsedkyně národní banky Elvira Nabiullinová trvala na tom, že s legalizací kryptoměn nesouhlasí. 

Ministerstvo financí pokračovalo v psaní návrhu regulace. Její první podoba zaváděla povinnost obchodovat a držet krypto jen plně ověřeným uživatelům, a to v rámci regulovaného bankovního systému nebo přes licencované prostředníky. Transakce nad 600 000 rublů by měly podléhat oznamovací povinnosti. 

22. únor. Poslední známý vývoj v oblasti ruské krypto regulace. 

Jen 2 dny před začátkem invaze vypluly na veřejnost další detaily ruské krypto regulace. Ta měla po občanech požadovat, aby vyplnili online test, než jim bude povoleno nakupovat kryptoměny. Pověřoval by, jestli jsou si občané vědomi rizik spojených s obchodováním. Kdo by jej složil, mohl by si býval koupit ročně krypto za 600 000 rublů (7 500 $), ostatní jen za 5 000 rublů (630 $).  

To by byla podmínka nad rámec dodržování KYC a povinnosti burz držet seznamy klientů a jejich osobní údaje. Burzy budou muset mít řádnou licenci (risk management, správní model, interní audity). Regulace bude obsahovat provize pro danění těžby. Cílem ministerstva je uzákonit krypto jako investiční nástroj, nikoli jako formu platidla. 

 
 

Začátek Invaze 

24. únor 2022.  

Vladimir Putin oznámil „speciální vojenskou operaci“ na Ukrajinu. Začaly probíhat bombové útoky na 12 měst, včetně Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil stanné právo.  

 
 

Bezprostřední reakce 

25. únor 2022. Americké sankce. 

Americký prezident Joe Biden uvalil nové sankce proti ruským bankám a státním podnikům. Ztěžují také Rusku obchodování v některých světových měnách. Ruské trhy začaly masivně padat, klesl i rubl, Moskevská burza v pátek 25. zastavila obchodování. 

27. únor. Reakce globálního severozápadu. 

Mezinárodní reakce v oblasti financí znamenaly závazek ze strany USA, Kanady, UK a EU, že zamezí ruským bankám nadále používat SWIFT.  

EU připravila seznam bank, které budou vyloučeny ze SWIFTu. Jde o 7 ruských bank: VTB Bank, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank a ruská rozvojová banka VEB. Sberbank a Gazpromabank na seznamu chybí, protože přes ně jde většina plateb za ropu a zemní plyn. Státy EU tak budou nadále moct kupovat ruskou ropu a zemní plyn. Tento sektor představuje třetinu příjmů státního rozpočtu Ruska. Alternativami SWIFTu jsou ruský SPFS, čínský CIPS nebo indický SFMS. 50 % ruských bank používá SWIFT, ostatní zejména SPFS. 

Dojde také ke zmrazení rezerv ruské centrální banky, které byly dislokovány mimo ruské území v EU, USA, UK a Kanadě. Z celkových rezerv o objemu 640 mld. $ je kolem 23 % uloženo ve zlatě v ruské centrální bance a 14 % v Čínské lidové bance. Zmrazení se tedy týká přibližně 400 mld. $. 

 
 

Dodržování sankcí 

Mnoho regulátorů se začalo obávat, že pomocí kryptoměn bude možné obcházet sankce uvalené na Rusko. Často je problémem neinformovanost. Pokud se kryptoměny obchodují v regulovaném prostředí, je obcházení sankcí složité, protože všichni investoři musí projít KYC procesem, kdy se ověřuje identita toho, kdo chce provést transakci, a vše se zaznamenává dle pravidel mezinárodní regulace. Na blockchainu lze potom dohledávat finanční toky až k momentu vzniku aktiv. 

Větší transakce pak podléhají tzv. travel rule. To je doporučení mezinárodního regulátora FATF, které říká, že každou transakci nad určitý objem je facilitátor této transakce povinen nahlásit regulátorovi. Jde o jméno, číslo účtu a informace o lokaci odesílatele i příjemce. V USA je to od částky 10 000 $, v EU pak od 10 000 €. Americké krypto firmy za účelem dodržování travel rule založily TRUST, platformu, kde spolu budou požadované informace sdílet. 

Velikost krypto trhu, která se v současnosti pohybuje okolo 1,8 bil. $ zároveň není dostatečná na to, aby bylo možné tímto kanálem ze země vyvést takové množství peněz, jaké ruští oligarchové potřebují. Aktiva ruských bank mají pro srovnání hodnotu 1,4 bil. $. Navíc je nutné vzít v potaz, že velká část kryptoměnového trhu je neaktivní. U bitcoinu to je v posledních 3 letech necelých 40 %. 

Ruští oligarchové dlouhodobě používají ke schovávání a zakrývání struktur svých majetků offshore účty, nemovitosti nakoupené na cizí nebo falešnou identitu a za tímto účelem založené firmy s komplikovanou vlastnickou strukturou. 

 
 

USA 

Sankční seznam 

2. března 2022. Office of Foreign Assets Control (OFAC) amerického Ministerstva financí bude mít za úkol prosazovat exekutivní příkaz loňska, který měl určitým osobám a entitám zamezit přístup k získávání majetku v USA. Nyní dochází pouze ke zpřísnění těchto sankcí a rozšíření sankčního seznamu. Přidává nová pravidla pro obchodování s vybranými ruskými partnery. Existuje seznam, kde jsou explicitně vypsány osoby a entity, s nimiž není povoleno obchodovat. A pokud ano, tak jen s povolením regulátora. Tyto zákazy se vztahují také na obchodování v kryptoměnách pro subjekty, které jsou registrovány v USA. 

 

Krypto legislativa na federální úrovni  

9. března 2022. Exekutivní příkaz Ensuring Responsible Development of Digital Assets prezidenta Joe Bidena je prvním náznakem snahy o regulaci krypto odvětví na americké federální úrovni. Explicitně říká, že je v národním zájmu podporovat digitální inovace. Zadává vytvoření studií odvětví, z nichž pak bude vycházet legislativa.  Tématy jsou ochrana spotřebitelů, stabilita finančního systému, národní bezpečnost a ochrana klimatu. Cena bitcoinu na základě vydání tohoto příkazu, který je vnímán jako přívětivý ke krypto odvětví, stoupla. Následně se ale rychle vrátila na svou původní úroveň. 

 

Vyjasnění role krypta v obcházení sankcí 

Čtveřice amerických senátorů (Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown a Jack Reed) žádají po ministryni financí Janet Yellen, aby její ministerstvo vydalo zprávu, co dělá pro to, aby se krypto nepoužívalo k obcházení sankcí. Zaměřují se zejména na oblast DeFi a ptají se, jak může OFAC prosazovat sankce zde. 

Aby američtí senátoři získali příležitost dozvědět se více, byl na 17. března svolán bankovní výbor. Pokud se jeho členové chtějí dozvědět více o nějakém tématu, pozvou si hosty na formální slyšení.  Jediným potvrzeným hostem je zatím CSO Chainalysis Jonathan Levin, který senátory seznámí s tím, jak lze sledovat transakce na blockhainu, jak by mohlo docházet ke zločinu pomocí kryptoměn a jak tomu předcházet. Toto slyšení má název Understanding the Role of Digital Assets in Illicit Finance.  

Guvernér Fedu Jerome Powell vystoupil před U.S. House Committee on Financial Services sněmovny reprezentantů, kde se zasazoval za vytvoření legislativního rámce, aby se zabránilo užívání krypta ke zločinným aktivitám.  

Pozitivem je, že odpovědi na tyto otázky zase o něco přiblíží krypto k tomu, aby se stalo plně regulovanou třídou aktiv. 

 

Využívání krypto forenzních nástrojů 

Různé orgány americké státní správy dlouhodobě využívají služeb firmy Chainalysis, která sleduje toky na blockchainu. Nástroje pro sledování toků na blockchainu mohou sledovat odkud, kam a v jaké výši jdou prostředky. Je tedy nutné, aby uživatelé byli registrovaní. Některé transakce se ale na blockchain nezapisují přímo. Mohou to být ty, které se odehrávají v rámci jedné peněženky nebo v tzv. druhé vrstvě blockchainu a na blockchain jsou zaznamenávány po větších skupinách nebo jako souhrnný výsledek transakcí v rámci jednoho platebního kanálu.  První případ se týká i obchodů v rámci krypto burz, které se na blockchain nezapisují. Zapisují se jen v případě transakcí kryptoměn z burzy a na ni. Aktiva jsou celou dobu na jedné velké burze peněženky a jen se zrcadlí na individuální účty uživatelů. Proto na sledování transakcí v rámci burzy nejsou efektivní nástroje na sledování blockchainových toků, ale spíše regulace známé z tradičního finančního světa. 

Takové nástroje pro efektivnější prosazování sankcí hledá New York Department of Financial Services (NYDFS). Chce sledovat toky krypta mezi firmami, které operují s virtuálními aktivy s entitami na sankčním seznamu. Guvernérka státu New York Kathy Hochul řekla, že nyní hledají nejvhodnější analytické nástroje. 

Právě blockchainová forenzní firma Chainalysis vytvořila nový nástroj, jenž by měl umět identifikovat krypto peněženky, na které se vztahují americké sankce. Koncem března pak zveřejní API, která umožní veřejnosti sledovat všechny peněženky, na něž se vztahují sankce.  

 
 

EU  

MiCA 

Podle předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagarde by měla EU přijmout regulaci, která zamezí, aby Rusko prostřednictvím krypta obcházelo sankce.  Tomu by mělo napomoct Schválení regulatorního rámce pro krypto v EU s názvem MiCA (Markets in Crypto Assets). 

MiCa nejdříve musí být schválena výborem Evropského parlamentu ECON (Committee on Economic and Monetary Affairs). To se mělo původně stát 28. února 2022. Hlasování bylo ale odloženo kvůli neshodám ohledně Proof-of-Work (PoW) koncensu těžby využívaného některými kryptoměnami (zejména bitcoinem). Některé nové pasáže MiCA byly interpretovány jako zákaz PoW, což vzbudilo nevoli krypto komunity i některých poslanců. To by v důsledku znamenalo zákaz těžby bitcoinu. Pasáže týkající se těžby byly údajně z textu zákona odstraněny a poté navráceny v mírnější podobě. 14. března byl zákon ECONem odmítnut a nyní se jedná o jeho nové podobě. 

I přesto se budou sankce EU proti Rusku a Bělorusku vztahovat také na krypto. Bude spadat pod kategorii přenosné cenné papíry (transferable securities).  

 

Anti-Money Laundering Authority (AMLA) 

V EU také vzniká nový správní orgán EU zaměřený na praní špinavých peněz. Do jeho pravomoci chce již 6 členských států přidat také kryptoměny. 

 
 

Spojené království 

Britští regulátoři finančního trhu Bank of England, HM Treasury a FCA vydali společné prohlášení ohledně krypto trhu a sankcí proti Rusku.   Zdůrazňují závazek, že budou sledovat transakce sankcionovaných entit a připomínají závazky regulovaných entit. Připomínají, že obcházet sankce pomocí krypta je stejně trestné jako je obcházet jinými prostředky. 

 

Transparency and Enforcement Bill 

Britská vláda se kvůli krizi na Ukrajině snaží zrychlit zákon Transparency and Enforcement Bill, který by měl efektivně zabraňovat cizincům nakupovat nemovitosti prostřednictvím peněz s nejasným původem. Oligarchům také bude hrozit, že dostanou Unexplained Wealth Order (UWO), který umožní úřadům, aby po nich mohli požadovat vysvětlení k původu jejich majetků. Companies House, kde se v UK registrují firmy, získá nové pravomoci, aby mohl zabavovat krypto aktiva.  

 
 

Spojené arabské emiráty 

5. březen 2022. Spojené arabské emiráty se tento měsíc dostaly na šedou listinu FATF. Stalo se tak proto, že země údajně dostatečně nebojuje proti finančnímu zločinu. 

Krypto firmy v Dubaji nyní čelí velkému počtu žádostí o likvidace, zejména ze strany Rusů, na něž by mohly dopadnout sankce. Někteří nakupují nemovitosti, jiní se snaží kryptoměny vyměnit za hotovost. UAE je zatím v rusko-ukrajinském konfliktu neutrální. Stejný problém by se ale mohl týkat jakýchkoli jiných aktiv v zemích, které neuznávají protiruské sankce západu. 

 
 

Reakce soukromého sektoru 

Reakce soukromého sektoru nás zajímá zejména proto, že tradiční finanční sektor je s krypto sektorem čím dál více provázaný. Z bankovních účtů si uživatelé posílají peníze na krypto burzy, mnoho bank nabízí krypto produkty, banky se brzy mohou stát vydavateli stablecoinů…  

Kromě morálních výhrad některých firem proti ruské invazi hrají roli i praktické důvody. U platebních systémů může být problémem, že nepodporují bankovní karty vydané bankami, které nejsou součástí mezinárodního sytému SWIFT. 

Problémem může být pád rublu. Rubl se od začátku invaze propadl cenově o třetinu, a to z 0,013 $ na 0,009 $. V jeden okamžik se dostal až na 0,0072 $. Vzhledem k tomu, že mnoho bank poskytlo úvěry denominované právě v ruské měně, dochází tu k rapidnímu oslabování jejich investic.  

 
 

Problémy mezinárodních bankovních domů 

Akcie některých bank padají, protože měly v Rusku investice. Problémem je také oslabování rublu. Raiffeisen Bank má v Rusku úvěry za 11,6 mld. €, 80 % z toho je denominováno v rublech. Aktiva, která drží v Moskvě, dosahují 15,8 mld. €. Minulý rok zajistilo Rusko skupině Raiffeisen třetinu celkových zisků. 

UniCredit Russia, dcera italské UniCredit Bank, poskytla úvěry ve výši 8 mld. €. Její celková expozice na trhu činí 14,2 mld. €. Dceřiná společnost Société Générale Rosbank poskytla v Rusku úvěry ve výši 10,5 mld.€. Největší italská bankovní instituce Banca Intesa Sanpaolo popůjčovala v Rusku 5,6 mld. €. 

11. březen 2022. Své aktivity v Rusku se rozhodla ukončit také Deutsche bank. Ještě ve čtvrtek 10. její CFO James von Moltke přitom obhajoval setrvání v Rusku. Akcie Deutsche bank, na rozdíl od některých konkurentů naopak stouply, a to o 8 %. Napojení na Rusko bylo pro Deutsche bank dlouhodobě reputačním rizikem. V minulosti byla obviněna z praní špinavých peněz ruských oligarchů. 

Žádná z těchto bank zatím ruský trh neopustila, nejvíce se spekuluje o Raiffeisen Bank. Kdo naopak Rusko opustil, je jedna z největších amerických bank Goldman Sachs. Je to i proto, že celková expozice GS v Rusku není velká, kolem 940 mil. $, což činí méně než 0,1 % jejich portfolia. Nadále ale bude obhospodařovat obchodování dluhopisy napojenými na Rusko. Tvrdí, že tak činí, aby dostáli požadavkům regulátorů a udělování licencí. 

Ruský trh opouští také největší americká JP Morgan Chase, která v Rusku ale neměla téměř žádné investice.  

 
 

Platební služby 

VISA a Mastercard zastavily svoje aktivity v Rusku. Kartami vydanými v Rusku nebude možné platit mimo Rusko a opačně, kartami vydanými v zahraničí nebudě možné platit v Rusku. Ze systému také vyloučily ruské finančním instituce.  

Svoje služby v Rusku zmrazil také PayPal. Rusové mohou jako alternativu používat Národní systém platebních karet. Jeho součástí je i systém platebních karet MIR a instant banking systém nazvaný Faster Payments System (FPS). Některé ruské banky řekly, že přejdou k čínskému vydavateli kreditních karet UnionPay. 

Ruské klienty vyloučily také platební systémy GooglePay a ApplePay. 

Neobanka Revolut zastavila transakce do Ruska a Běloruska od 4. března. Spekulovalo se, že Revolut je sám v ohrožení sankcemi, protože jeho zakladatel a CEO Nikolay Storonsky má rodinné vazby na Rusko (ale i na Ukrajinu). Ukrajinec je i další zakladatel a CTO Vlad Yatsenko. Revolut je registrovaný v Litvě. 

Britská platební služba Wise a americká platební služba Remitly zastaví veškeré transakce do Ruska. Je to reakce na vyloučení ruských bank ze SWIFTu. po nich se přidaly také aplikace pro remitence Zepz a TransferGo.

 
 

Vliv na kryptoměnové trhy 

Kryptoměny byly založeny jako nástroj, který je z podstaty nediskriminující, a velká část krypto komunity trvá i na tom, že by měly zajišťovat anonymitu. Tento požadavek je v konfliktu s vylučováním určitého segmentu lidí, když to situace vyžaduje, a regulatorní praxí tak, jak je přijímána v posledních letech.  

27. únor 2020. Ruští občané stále mohou využívat krypto burzy. 

Ukrajinský vicepremiér a ministr financí Mykhailo Fedorov vyzval krypto burzy, aby zmrazily ruské a běloruské krypto účty.  

CEO jedné z největších burz Kraken, Jesse Powell, řekl, že pro to nemají žádný legální důvod, na základě kterého by to mohli udělat. Podobně se vyjádřil i Changpeng Zhao, CEO Binance. O den později řekl Fedorov, že ukrajinské Ministerstvo pro digitální transformaci připraví právní dokumenty, které toto zmrazení budou požadovat. 

Žádná z velkých krypto burz zatím nevyloučila ruské zákazníky. Jsou ale povinny blokovat lidi ze sankčního seznamu OFAC. To by se mělo dařit, protože všechny větší burzy, zejména ty, které působí v USA, mají poměrně sofistikované nástroje na dodržování zákonů.  

 
 

Bezprostřední reakce trhu 

Nejistota spojená s řadou výše uvedených makroekonomických a makropolitických rizik od ledna oslabila krátkodobé trendy akumulace na kryptoměnových trzích. V prvních dvou týdnech docházelo k mírně zvýšeným odprodejům. To ale stále není možné interpretovat tak, že by investoři ztráceli v makroměřítku víru v budoucí růst tohoto segmentu finančních trhů.   

V současnosti drží více než 2,5 milionu BTC držitelé, kteří investovali do BTC a drží ho krátkodobě s dosud nerealizovanou ztrátou. Stále tedy existuje riziko, že mohou začít odprodávat ve větším rozsahu. V chování investorů však nadále převládá dlouhodobá držba (HODLing) a dlouhodobé akumulační trendy jsou stále významně pozitivním signálem. 

Na základě pádu rublu se rapidně zvýšil objem obchodů páru BTC/rubl na burze Binance. Před invazí byl průměr 11 mil. $ za den, v prvních dnech po vpádu ruských vojsk to bylo 35,8 mil. $. Z hlediska financí, které by pro ruské oligarchy měly význam, je to ale zanedbatelné. Indikuje to spíše, že nákup krypta skrze burzy funguje spíše jako prostředek pro běžné Rusy, jak se ochránit před padající hodnotou rublu. 

V pondělí 28. února se zvýšil počet peněženek s více než 1000 BTC o 6,45 % během jedné hodiny. To je největší navýšení za tento časový úsek v rámci historických dat datového serveru Glasnode. K druhému největšímu nárůstu došlo historicky 15. března 2014 mezi, a to o 5,62 %. 

Ostatní srovnatelné nárůsty počtu peněženek s více než 1000 BTC na to potřebovaly více času. Zmíněného 15. března 2014 k tomu došlo během 2 hodin, 29. prosince 2020 během 11 hodin. 

Následující graf zobrazuje skokové změny v počtu peněženek. Jde vždy o 4 hodiny před rapidním nárůstem a 5 hodin po. Výjimku tvoří 29. prosinec 2020, kdy byl nárůst pozvolnější. 

Jen na základě těchto dat nelze ale tvrdit, že za celým nárůstem stojí ruské peněženky. 

 
 

Pomoc skrze krypto 

Kryptoměny se jeví jako vhodný prostředek pomoci, protože mohou obejít omezení tradičního bankovního systému a peníze jsou u příjemce do několika minut. Pomocí kryptoměn je nyní možné zasílat příspěvky i různým charitativním organizacím. 

 

Bitcoin, Ethereum 

Oficiální twitterový účet Ukrajiny několikrát požádal o krypto příspěvky, a to v BTC, ETH a USDT. 

Bitcoin a ether přijímají také nejvýznamnější ukrajinské anglicky psané noviny Kiev Independent, aby mohly pokračovat v činnosti. Přes kryptoměny je možné darovat velkému množství charitativních organizací. 

 

Solana, Polkadot 

Kromě bitcoinu, etheru a tetheru je možné poslat příspěvek i pomocí dalších kryptoměn. 

Za účelem pomoci vznikla na blockchainu Solana decentralizovaná autonomní organizace (DAO) Everstake. Ta ve spojení s ukrajinským Ministerstvem pro digitální transformaci vybrala už 1,5 mil. $. Stranou nechce zůstat ani další konkurence Etherea Polkadot. Její zakladatel Gavin Wood osobně věnuje 298 367 DOT, co odpovídá 5,8 mil. $. 

 

12. březen 2020. Ukrajina zveřejnila, jak krypto pomáhá. 

Zástupce ministra pro digitální transformaci Alex Bornyakov zveřejnil, na co byly použity peníze vybrané prostřednictvím krypta. Šlo o 5 500 neprůstřelných vest, 410 000 polních obědů a 500 helem. Zatím utratili 15 mil. $ z přibližně 100 mil. $, které dostali skrze krypto příspěvky. 

 
 

Seznam použitých zkratek 

AMLA Anti-Money Laundering Authority 

API Application Programming Interface 

BTC bitcoin 

CEO Chief Executive Officer 

CFO Chief Financial Officer 

CIPS Cross-Border Interbank Payment System 

CSO Chief Security Officer 

CTO Chief Technician Officer 

DAO Decentralized Autonomous Organization 

DeFi Decentralized Finance 

DOT polkadot 

ECON Committee on Economic and Monetary Affairs  

ETH ethereum 

FATF Financial Action Task Force 

FCA Financial Conduct Authority 

FED Federal Reserve System 

FPS Faster Payments System 

GS Goldman Sachs 

KYC Know Your Customer 

MiCA Markets in Crypto Assets 

NYDFS New York Department of Financial Services 

OFAC Office of Foreign Assets Control 

PoW Proof-of-Work 

S&P 500 Standard & Poor’s 500 index 

SFMS Structured Financial Messaging System 

SPFS System for Transfer of Financial Messages 

SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication  

UAE United Arab Emirates 

USDT tether 

UWO Unexplained Wealth Order 

VEB Vnesheconombank 

 
 

AUTOŘI:  

Petr Horák, Ondřej Holub, Zbyněk Machát 

Můžete se nás na cokoliv zeptat

Vyplňte formulář a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Kde nás najdete

CRYFIN a. s.
Virtuální sídlo společnosti Chudenická 1059/30, 102 00 Praha - Hostivař,
Česká republika