KVARTÁLNÍ FACTSHEET Q1/2022


KVARTÁLNÍ FACTSHEET Q1/2022

Dobrý den,


přinášíme Vám první kvartální factsheet roku 2022, který Vám pomůže se zorientovat v dění na kryptoměnovém trhu.

V loňském roce dosáhl bitcoin dvakrát překonal hranici 60 000 $, naposledy v posledním kvartále. Následoval sestup, který úzce souvisí s nejistotou na globálních akciových trzích. To, že se kryptoměny v minulém roce staly plnohodnotnou třídou investičních aktiv, do níž investují i finanční investice s sebou nese také riziko, že se do jejich cen bude promítat celkový makroekonomický vývoj. Přesto si bitcoin zachoval svou hodnotu. V minulém factsheetu jsme spekulovali
o prodloužení cenového cyklu, tzv. supercyklu. V návaznosti na očekávanou ekonomickou krizi zhoršenou ještě
válkou na Ukrajině to ale vypadá, že se blíží krypto zima. Padající ceny jsou bohužel pro většinu lidí signálem k tomu,

aby začali panikařit a prodávat. Z našeho pohledu jde naopak o signál pro to začít nakupovat.

Václav Holler
CEO a zakladatel CRYFIN

O metrikách

Naše grafy se snažíme dělat co nejpřehlednější. Při srovnávání bitcoinu s jinými aktivy operujeme s počáteční hodnotou
100 %. Ve zbytku sledovaného období potom vidíme, o kolik procent se tato hodnota změnila. Korelace sledují možný vztah mezi jednotlivými aktivy, případně jejich vztah s celkovým výkonem ekonomiky. Volatilita ukazuje výkyvy
na cenové křivce, její manipulovatelnost chováním investorů, neříká nám však nic o dlouhodobém trendu.

Jak se vedlo bitcoinu

kvartál roku 2022 by ve znamení postranního pohybu, kdy se cena pohybovala mezi 35 000 a 47 000 $. Nejvyšších hodnot dosahoval na začátku a na konci sledovaného období. Podle zavíracích cen byla prvního ledna cena 47 687 $
a posledního března 45 539 $. Poklesla tedy o necelá 2 %. Data z jiných zdrojů nebo data měřená v jiné části dne (třeba otevírací ceny) naopak ukazují, že bitcoin byl v mírném zisku. Na grafu je 21. ledna patrná likvidační kaskáda, kdy bylo najednou odprodáno velké množství pákových obchodů a v důsledku toho se cena propadla skokově o 7 000 $. Jak bylo ale již řečeno, bitcoin se posléze poměrně rychle dokázal vrátit na předchozí hodnoty. Ve srovnání s jinými aktivy se bitcoinu dařilo většinou lépe. Výjimku tvořilo zlato, které si polepšilo o 7 %, a britský akciový index Financial Times Stock Exchange 100. Ostatní sledovaná aktiva byla ve ztrátě.

Investoři se už na konci roku 2021 začali obávat nárůstu úrokových měr na americkém trhu. K tomu by mělo postupně docházet, aby se dařilo bojovat s rekordní inflací. To vede ke snižování investic zejména do více rizikových aktiv jako jsou kryptoměny. V té souvislosti také stále častěji vznikají časové úseky, kdy bitcoin v podstatě kopíruje vývoj amerických akcií, zejména akciového indexu S&P 500. Relevantní pro to, jestli bude akciový trh nadále padat a sklouzne
i do dlouhodobější recese, bude i jak se americká centrální banka postaví k dalším nákupům aktiv do svých rezerv. Zatím svými nákupy držel Fed akciový trh nahoře. Kdyby se nyní rozhodl prodávat, akcelerovalo by to počínající úpadek. Významnou událostí byla také ruská invaze na Ukrajinu. Vzniká riziko, že by energetická krize mohla, minimálně v zemích, které jsou závislé na dodávkách ropy a zemního plynu z Ruska, ohrozit projekty, které používají Proof-of-Work blockchainy. Mezi ně se řadí i bitcoin. Rusko by se naopak mohlo stát v oblasti těžby velmocí. Finanční instituce nadále pronikají do krypta, přestože se to děje poněkud plíživě. Krypto obchodování byl měl svých klientům nabídnout i největší světový správce aktiv BlackRock. Do tohoto odvětví pronikají také největší světoví market makeři. Venture kapitálové investice pokračují a vypadá to, že rok 2022 bude pro krypto a blockchainové projekty ještě úspěšnější než ten předchozí.

Srovnání kryptotrhu se světovými a českými tržními indexy

O metrice

Indexy jsou měřené jako vážený průměr ceny akcií zařazených v indexu. Každý index dává různou váhu různým aspektům.

Dow Jones Industrial Average (zkratka ^DJI) dává větší váhu firmám, které mají vyšší cenu za jednotku akcie.

S&P 500 (^GSPC) dává větší váhu firmám, jejichž akcie jsou dostupné na trhu. Když je třeba velký podíl akcií vlastněn
a držen zakladatelem či jeho potomky po mnoho generací, firma nemá na S&P velkou váhu.

Pro NASDAQ Composite (^IXIC) je nejdůležitějším kritériem tržní kapitalizace akcií, které jsou obchodovány na burze NASDAQ. Ty jsou posléze vynásobeny zavírací cenou pro daný den.


NYSE Composite (^NYA) pokrývá všechny kmenové akcie zapsané na New York Stock Exchange. Obsahuje více než 2000 akciových titulů.


DAX (^GDAXI) je index Frankfurtské burzy, který sleduje 40 nejvýznamnějších německých společností. Přiřazuje jim podíl podle tržní kapitalizace a objemu obchodů.

Financial Times Stock Exchange 100 Index (^FTSE) odráží 100 zapsaných na London Stock Exchange. Jediným kritériem
jejich váhy jednotlivých titulů je tržní kapitalizace.


PX1 je indexem Burzy cenných papírů Praha. Jeho bázi tvoří 50 firem, jejich podíl v indexu je odvozen od jejich tržní kapitalizace.

Výkon v Q1 2022

Americké akciové indexy zaznamenaly úspěšný rok. S&P 500 vzrostl o 27 %, Dow Jones Industrial Average o 19 %
a Nasdaq Composite o 26,6 %. V reakci na obavu ze zvýšení úrokových měr ale začaly klesat. NYSE Composite si v první čtvrtletí roku 2022 pohoršil o 3,2 %, S&P o 5,5 %, Dow Jones o 5,2 a Nasdaq dokonce o 10,2 %. Všechny tedy zaznamenaly větší ztráty než bitcoin.

Německý index DAX ztratil 10 %. Britský FTSE si jako jediný z těchto indexů polepšil, a to o 0,14 %. To bylo způsobeno tím, že FTSE byl v důsledku brexitu dlouhodobě nepopulární a nebyl tedy tak nafouknutý jako ostatní. Je také složen
z akcií, které od krize roku 2008 nebyly moc oblíbené; jsou tu banky, těžaři nebo ropné společnosti. Chybí tu naopak technologické firmy, které mají ve své ceně větší podíl čiré spekulace. Český index PX si ve velmi optimistickém roce 2021 polepšil o 39 %, čímž překonal hlavní evropské i americké akciové indexy. PX-TR, který zohledňuje také dividendy získal dokonce 45 %. V prvním kvartále roku 2022 ale PX poklesl o 3,5 %.

Srovnání ceny bitcoinu s trhem s dluhopisy

O metrice

Pro srovnání jsme použili dluhopisový index S&P U.S. Treasury Bond Index. Tento index se snaží kopírovat celkový stav trhu s dluhopisy v USA. Hodnota jeho akcií kopíruje jejich agregovaný výkon. Měříme výkon US Treasuries, tedy amerických státních obligací. Dělí se na 3 typy podle doby zrání (maturity) a podle způsobu vyplácení úroků:

  1. US Treasury Bill – 4, 8, 13, 26 a 52 týdnů,
  2. US Treasury Note – 2, 3, 5, 7, 10 let, úrok se vyplácí každý půlrok,
  3. US Treasury Bond – 30 let, úrok se vyplácí každý půlrok.

    Výnosnost státních obligací je výsledkem úrokových měr definovaných americkým Fedem na jedné straně a inflací, která jeznehodnocuje, na straně druhé.

Výkon v Q1 2022

Vysokou meziroční inflaci, která se v březnu vyšplhala až na 8,5 %, nestíhají rostoucí výnosy ze státních obligací kompenzovat. Problematické jsou rostoucí ceny ropy a zemního plynu, které vzrostly o desítky procent. Ceny jídla se zvýšila o 8,8 %, což je nejvíce od roku 1981. Inflace ale dopadá i na ostatní měny. Například euro ztratilo mezi březnem 2020 a 2021 7,4 % své hodnoty.

S&P U.S. Treasury Bond Index klesl v první čtvrtletí o 4,2 %, což ukazuje, že investoři nevnímají americké státní obligace jako bezpečný přístav, který je ochrání před poklesem ceny dolaru. Pokud se ale inflace vrátí na hodnotu kolem 2 %, což je cílem Fedu, dividenda vyplácená z těchto obligací by měla současné ztráty investorům vykompenzovat. To se týká hlavně obligací s delší dobou zrání.

Srovnání ceny bitcoinu s největšími podílovými fondy

O metrice

Podílové fondy jsou oproti indexovým fondům a ETF (Exchange Traded Fund) aktivně spravované, a proto jsou tu
i vyšší provozní náklady. Nad rámec poplatků za správu musí klient platit i poplatky (loads) při nákupu a prodeji aktiv. Právě proto, že jsou ale jejich portfolia aktivně spravována, měly by podílové fondy vykazovat lepší výsledky než tržní indexy i jim odpovídající indexové fondy. Klient by i přes vyšší náklady měl mít vyšší výnosy. Vybrali jsme Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) a Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), protože jsou největší. Vanguard a Fidelity jsou společnosti, které dominují podílovým fondům. Všech 5 největších podílových fondů mají
ve správě právě ony.

Výkon v Q1 2022

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) měl k 31. březnu 2022 aktiva ve správě (AUM)
v hodnotě 1,3 bil $. Tato hodnota je rozdělena mezi 4 124 různých akciových titulů. Aktivy s největším zastoupením jsou technologické firmy s největší tržní kapitalizací: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon a Tesla. Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) má v čistém obchodním jmění 366 mld. $. Největší zastoupení v jeho portfoliu mají podobně jako
u VTSAX tituly největších amerických technologických firem. Ve sledovaném období VTSAX klesl o 6,3 % a FXAIX
o 5,2 %, což je více než bitcoin, který ztratil 2 %. Větším problémem pro podílové fondy, které jsou aktivně spravované je, když si vedou hůře něž pasivně spravované akciové indexy. Oběma se vedlo hůře než NYSE Composite a FXAIXu
i hůře něž S&P 500. Srovnatelně si pak vedl s Dow Jones Industrial Average. Pozitivní zprávou pro oba fondy byla alespoň lepší výkonnost než u Nasdaq Composite.

Srovnání ceny bitcoinu se zlatem

O metrice

Bitcoinu se říká digitální zlato, a skutečně mezi ním a fyzicky existujícím zlatem jsou mnohé paralely. Při srovnávání bitcoinu se zlatem s ním nakládáme jako s komoditou. Zlato bylo historicky vnímáno jako uchovatel hodnoty a tzv. „safe haven“ investice, tedy typ aktiva, které by mělo investory chránit před výkyvy trhu. U zlata platí ve srovnání
s celkovým vývojem trhu spíše nepřímá úměra. Bitcoin, jak je vidět v následující kapitole (Korelace), je na něm poměrně nezávislý. Bitcoinu i zlata je omezené množství, jejich těžba je stále nákladnější, což by mělo vést k jejich vyšší vzácnosti, a tím i k růstu ceny.
SPDR Gold Shares ETF (GLD) je největší fond (Exchange Traded Fund) krytý fyzickým zlatem na světě. Umožňuje klientům investovat do zlata, aniž by jej museli vlastnit. ETF je na rozdíl od podílových fondů pasivně řízen, bez zásahů jen kopíruje cenu aktiva, na nějž je navázaný.

Q1 2022

GLD si první čtvrtletí roku 2022 vedl ze všech sledovaných aktiv suverénně nejlépe, posílil o 7,3 %. Bitcoin poklesl
o 2 %. V momentě, kdy se investoři obávají ekonomické recese a propadu na akciových trzích, mají tendenci investovat
do rezervních aktiv. Tím nejvyužívanějším je historicky zlato. Jak bylo řešeno více, bitcoin se dlouho profiloval také
jako takové aktivum. Od začátku roku je ale jeho korelace s americkými akciovými trhy patrná. To je způsobeno vstupem řady institucionálních investorů, kteří obchodují v reakci na makroekonomické predikce a nemají bitcoin nutně spojený s ochranou před negativním vývojem trhu. Cena zlata výrazně narostla po začátku finanční krize roku 2008
i v rámci koronavirové pandemie. Nyní pozorujeme výkyvy v souvislosti s očekávaným zvedáním úrokových měr, které
pravděpodobně povede k útlumu ekonomiky. Pokles cen akcií by pak měl vést k dalšímu nárůstu ceny zlata.

Srovnání ceny bitcoinu se spořicími účty

Podle serveru peníze.cz mají z českých bankovních skupin nejvíce klientů Česká spořitelna (4,5 mil. klientů), ČSOB (4,2 mil.), Komerční banka (2,3 mil.), Moneta (1,4 mil.) a Fio banka (1 mil.). To zahrnuje běžné i podnikatelské účty, další banky v rámci bankovní skupiny (například v případě ČSOB Poštovní spořitelnu) nebo přidružené stavební spořitelny. Klienti často mají účty u více bank nebo i v rámci jedné skupiny. Pro srovnání zohledníme na prvním místě roční úrok, protože nám jde o to ukázat, jak by si ve srovnání s výnosy z investic do bicoinu vedl maximálně racionální investor. Druhým faktorem bude potom počet klientů bank. Mezi nejvýhodnější spořicí účty na trhu patří Spořicí konto Bonus
Invest Komerční banky, které nabízí 4% roční úrok a Dobrý klient od Trinity bank v reakci na to zvýšilo od minulého čtvrtletí úrok na 4,58 %. Oba produkty jsou inzerovány jako mimořádné nabídky. Dalším účtem pro srovnání bude Duo Profit od ČSOB, který v rámci mimořádné akce slibuje roční úrok 3,5 %. Minimální vklad tu činí 60 000 Kč. Spořicí účet PLUS České spořitelny nabízí úrok 2 % pro vklady do 200 000 Kč, vše nad touto částkou je úročeno 0,01 %. Z důvodů toho, že byla Sberbank odebrána bankovní licence, její spořicí účet již v tomto srovnání nefiguruje. Protože banky uvádějí roční výnosy, budeme provádět srovnání za celý rok.

Výkon v Q2, Q3 a Q4 2021 a Q1 2022

Vinou vyšší rizikovosti a volatility se bitcoin za rok propadl o 23 %. Hlavním důvodem je, že bazální cena 1. dubna 2021 se nacházela na hodnotě 59 000 $, tedy poměrně blízko k historickému maximu. Spořicí účty ve výběru nyní nabízejí
výnos 2 až 4,25 %, což se ukazuje v některých případech jako dobrá možnost pro pasivního investora. V případě kryptoměn by pasivní strategie měla smysl v horizontu 5 let. Naopak, při aktivní správě portfolia by bitcoin i při tomto cenovém vývoji byl výrazně úspěšnější než spořicí účty.

Korelace s vybranými investičními produkty

O metrice

60denní korelace sleduje vzájemný vztah mezi 2 veličinami za poslední 2 měsíce před datem, k němuž je hodnota uvedena. Ukazuje nám, jestli změna v hodnotě jedné souvisí se změnou hodnoty druhé. Vysoká korelace nemusí znamenat nutně, že veličiny jsou na sobě závislé, jen že rostou či klesají ze stejných důvodů.

Korelace v Q1 2022

Zdaleka nejméně fluktuovala korelace bitcoinu s indexem Nasdaq Composite. Trend pozitivní korealce mezi bitcoinem a americkými akciovými indexy je vidět od začátku února. Protože jde o 60denní korelaci znamená to, že spolu korelovaly už prosinci a v lednu. Americká centrální banka nejdříve v listopadu oznámila zvýšení úrokových měr,
v prosinci potom potvrdila, že by k němu mohlo dojít několikrát. Vyšší úrokové míry znamenají budoucnost, ve které je méně likvidity dostupné k investování. V důsledku těchto událostí začaly klesat ceny akcií i bitcoinu. Dobrou zprávou je, že ke konci sledovaného období korelace s akciovými trhy zeslábla. Korelace se zlatem se naopak přiblížila 0, což ukazuje, že v období, kdy cena zlata rostla, bitcoin si pozici rezervního aktiva nezachoval. Korelace těchto aktiv
s největší digitální měnou je stále velmi proměnlivá. Takže kromě kratších časových úseků je obtížné prohlásit, že jejich ceny jsou determinovány souvisejícími jevy.

Volatilita bitcoinu oproti volatilitě zlata

O metrice

Jak řekl Warren Buffett: „Volatilita neměří rizikovost.“ Volatilita měří cenové výkyvy sledovaného aktiva. Neříká nám tedy nic o trendu růstu nebo poklesu. Ale dozvíme se, jak složitě se křivka dostala z bodu A do bodu B. Sledujeme volatilitu za posledních 30 dní.
Tato metrika má význam zejména pro obchodníky, a tím víc pro ty, kteří vytváří tržně neutrální strategie, tedy kombinují na stejném aktivu „long“ a „short“ pozice.

Co se odehrálo v 1. čtvrtletí

TradFi v kryptu

Jedna z největších amerických bank Goldman Sachs pokračuje v postupném rozšiřování nabídky krypto produktů.
V prvním čtvrtletí roku nabídl, jakožto první americká banka, OTC trading krypto opcí. Šlo o první OTC krypto transakci provedenou jednou z největších amerických bank.

Největší banka v jihovýchodní Asii DBS spustí krypto tradingovou platformu pro retailové zákazníky do konce roku 2022. Institucím tuto možnost nabídla už v minulém roce. Nákup kryptoměn by měl být v uživatelsky přívětivé aplikaci, kde mohou klienti nakupovat sami, bez nutnosti asistence zaměstnance banky.

Největší světový správce aktiv BlackRock s 10 biliony $ ve správě nabídne svým klientům krypto obchodování. Investoři by měli také mít možnost půjčovat s kryptem jako zástavou. V dopise investorům jeho CEO Larry Fink napsal, že by válka na Ukrajině mohla akcelerovat globální adopci digitálních měn. Ta podle něj může vylepšit systém vypořádávání transakcí a zároveň snížit riziko praní špinavých peněz.


Kanadská pobočka konzultační firmy KPMG nakoupila do svých rezerv bitcoin a ether. Zdůvodnili to zráním kryptoměového trhu a pokračující institucionální adopcí. V nedávné době také zavedli službu konzultací v oblasti krypta a blockchainu.

Do krypta začínají také pronikat největší market-makeři ze světa tradičních financí. Zakladatel jednoho z největších dodavatelů likvidity Citadel Securities Kenneth Griffin řekl, že firma brzy vstoupí do krypta. Dosud tuto službu poskytovali správcům aktiv, bankám, makléřům, hedge fondům i vládním agenturám. V penetraci do krypto odvětví hodlá pokračovat i Virtu Financial. Už nyní provozují market-making na burzách Coinbase a Gemini. Další z předních market-makerů Jane Street podpořil DeFi protokol Bastion vytvořený na blockchainu NEAR. Dodavatel dat pro finanční instituce Bloomberg se spojil s Elwood Technologies, vlastněnou Alanem Howardem. Instutucionální klienti Bloombergu, kteří spravují své finance na platformě Bloomberg AIM, tu teď budou moct spolu se zbytkem svého portfolia spravovat i krypto.

Stablecoinový projekt Diem společnosti Meta (dříve Facebook) definitivně ukončil činnost. Následně jeho platební síť koupila banka zaměřená na krypto Silvergate Bank za 200 mil. $. Používání digitálních měn na sociálních sítích Meta je ale stále v jeho plánech. Krypto peněženka Novi by měla využívat jiný stablecoin USDP.

Bitcoin jako platidlo

V lednu proběhla zpráva, že by po El Savadoru měla další země přijmout bitcoin jako oficiální platidlo. Do konce roku 2022 by tak měl učinit souostrovní stát Tonga, který má jen něco přes 100 000 obyvatel. Stejně jako u El Salvadoru, je
i ekonomika Tongy také silně závislá na remitencích, zejména z USA, Nového Zélandu a Austrálie. Více Tonžanů žije
v Austrálii než v Tonze. Remitence tvoří 39 % HDP, v El Salvadoru jen 24 %.

Blockchainové ekosystémy

NEAR, Terra a Avalanche byly nejdynamičtěji rostoucí blockchainové ekosystémy posledního půl roku. To souvisí také
s pokračujícími investicemi do rozvoje těchto ekosystémů. Správní organizace NEAR Foundation uzavřela investiční kolo o objemu 150 mil. $. Tyto peníze bude nadále investovat do rozvoje svého ekosystému pro web3. Už dříve vytvořili ekosystémový fond s dotací 800 mil. $. 450 mil. $ půjde na granty a startupy. 350 mil. $ půjde na rozvoj DeFi srze jejich DeFiDAO.


Avalanche spouští další programy incentiv. První z nich je pro oblast multiverse, který rozdělí 290 mil. $ v AVAX. Jak první dostane pobídku 15 mil. $ NFT gaming projekt DeFi Kingdoms. Druhý, Culture Catalyst initiative, rozdělí 100 mil. $ mezi projekty na novém sociálním médiu Op3n. První projekt tu vytvoří hudebnice Grimes a dostane dotaci v podobě AVAX.

Cardano oficiálně vstoupilo do vývojové fáze Basho. Ta přinese investice do optimalizace a škálování v souvislosti se spouštěním decentralizovaných aplikací v tomto ekosystému. Dojde také k dalšímu zvětšení bloků blockchainu z 8 kb na 772 kb. Budou také představeny postranní řetězce, které zajistí interoperabilitu.

Druhá vrstva blockchainu Ethereum Polygon vybral 450 mil. $ privátním prodejem svých MATIC tokenů. Z toho umístí 100 mil. $ do svého ekosystémového fondu a po 10 mil. $ ročně do jednotlivých škálovacích projektů jako Hermez, Miden, Zero a Nightfall. Na Polygonu se nyní buduje 7 000 decentralizovaných aplikací.

Stellar Development Foundation spouští za 30 mil. $ matching fond na rozvoj ekosystému. To znamená, že dorovnají všechny investice na Stellar blockchainu do výše 500 000 $.


NFTs

V oblasti NFTs se začínají profilovat společnosti, které by mohly být budoucností zábavního průmyslu. Již v loňském roce se největší NFT tržiště Opensea dostalo na valuaci 13,3 mld. $. Nyní se unicornem stali i Yuga Labs, která se po ukončeném investičním kole o objemu 450 mil. $ dostala na valuaci 4 mld. $. Yuga Labs jsou tvůrcem nejúspěšnější NFT kolekce Bored Apes Yacht Club. Své portfolio nyní rozšířili i nákupem práv na další populární kolekce CryptoPunks a Meebits. Vydali také kryptoměnu ApeCoin, která se bude používat v chystaném metaverse Otherside. Zde by měly koexistovat nejpopulárnější NFT kolekce. Yuga Labs zde bude také prodávat virtuální pozemky.
Zdá se, že NFTs se v budoucnu stanou nedílnou součástí sociálních sítí. CEO společnosti Meta Mark Zuckerberg potvrdil, že Instagram bude NFTs integrovat. Již v lednu vyšla zpráva, že Facebook a Instagram přidá, po vzoru Twitteru, funkci NFT profilových obrázků. Údajně by mohly také umožnit minting a prodej těchto NFTs. Zuckerberg také připustil, že NFTs budou hrát roli v jejich chystaném metaverse. Mnoho komerční značek se připravuje na budoucí masovou adopci metaverse. Řetězec restaurací McDonald’s si zažádal o ochranné známky pro své virtuální restaurace
v metaverse. Mezi nimi je i provoz virtuální restaurace a prodej digitálního jídla a nápojů. Ochranné známku související s NFTs a virtuálním zbožím si nechala zaregistrovat také NYSE (New York Stock Exchange). Britská banka HSBC, která se dlouhodobě vymezuje vůči kryptoměnám, koupila pozemek v metaversu Sandbox. Stejně tak banka JP Morgan, jejichž krypto divize Onyx vytvořila v metaverse Decentraland Onyx Lounge. Jejich motivací bylo, že průměrná cena parcel v metaverse se v druhé polovině roku 2021 zdvojnásobila.

Bývalý CEO Disney Bob Iger, který firmu vedl 15 let, se stal členem představenstva metaverse firmy Genies. Genies nabízí uživatelům možnost vytvořit si avatar, který lze užívat v metaverse a obchodovat jako NFT. Má uzavřené partnerství s Warner Music Group, aby vytvářeli avatary a digitální zboží pro umělce.

Na blockchainu Algorand vznikla nová platforma Vesta Equity, kde se budou prodávat reality jako NFTs. Tato NFTs budou mít charakter cenných papírů. Obchody budou peer-to-peer. Bude možné prodat celou nemovitost i její část. Podle National Association of Realtors vzrostla průměrná cena nemovitostí určených k bydlení ve Spojených státech mezi lety 2020 a 2021 o 16,9 %.

DeFi


Aave spustilo DeFi platformu Aave Arc, která bude jen na pozvání a bude zaměřená na finanční instituce. První firmou, která bude ověřovat a schvalovat přístup institucí na platformu, se stala Fireblocks a už na začátku dala zelenou
30 firmám.

O nabídce směnných poolů pro instituce uvažují také švýcarská krypto banka SEBA. Další krypto banka Sygnum usiluje o něco podobného. První DeFi produkt spustila ale už v prosinci minulého roku. Aave vydalo už třetí verzi svého protokolu, která bude k dispozici na blockchainech Polygon, Fantom, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Harmony a brzy
i na Ethereu. Nová verze přináší zvýšenou kompatibilitu pro přenos aktiv mezi blockchainy a optimalizaci gas fees.

Regulace

USA

Spojené státy dali explicitně najevo, že s digitálními aktivy do budoucna počítají. Exekutivní příkaz Ensuring Responsible Development of Digital Assets prezidenta Joe Bidena je prvním náznakem snahy o federální regulaci krypto odvětví. Explicitně říká, že je v národním zájmu podporovat digitální inovace.


Zadává vytvoření studií odvětví, z nichž pak bude vycházet legislativa. Tématy jsou ochrana spotřebitelů, stabilita finančního systému, národní bezpečnost a ochrana klimatu. Ministerstvo spravedlnosti by se mělo zabývat vytvořením amerického CBDC. Verzí CDBC, která je určena pro retail, se zabývá zákon Electronic Currency and Secure Hardware (ECASH Act). Tento zákon by měl Ministerstvu nařídit vytvoření pilotního projektu na sorftware, hardware a sítě. Tento systém by měl co nejvíce připomínat hotovost a potenciálně ji nahradit. Měl by proto zaručovat vysokou míru anonymitu. Měl by být komplementem digitálního dolaru určeného pro velkoobchod. Velký boj se momentálně svádí o to, kdo a jak bude regulovat stablecoiny jako USDT, USDC nebo DAI. Spory se vedou o to, jestli budou muset vydavatelé stablecoinů splňovat stejně přísné regulatorní podmínky jako banky. Shoda většinou panuje na to, že by měly mít povinnost zveřejňovat data o svém hospodaření a procházet audity. To by mohlo ohrozit nejvýznamnější stablecoin Tether, jehož rezervy jsou dlouhodobě předmětem sporů. Spory panují hlavně o to, jestli budou mít povinnost být pojištěné u FDIC, která bankám zajišťuje pojištění vkladů. Další otázkou, která bude v budoucnu jistě předmětem sporů, jsou tzv. self-custody peněženky, například MetaMask nebo Phantom. Jejich vlastností je zachování anonymity držitele. Kongresman Warren Davidson představil Keep Your Coins Act, který by měl soukromí investorů ochránit.

Skupina amerických krypto firem vytvořila společnou platformu pro dodržování travel rule TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology). Tato platforma umožní, aby si účastníci, burzy, mohly bezpečně vyměňovat informace
o uživatelích. Jde o jméno, číslo účtu a informace o lokaci odesílatele i příjemce. To vyžaduje mezinárodní regulace.
Ve Spojených státech se to týká transakcí nad 10 000 $.

EU


Výbor ECON schválil celoevropskou regulaci MiCA, Nyní se o něm bude jednat v Evropském parlamentu. Evropská unie se snaží přijetí této regulace urychlit i v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Výbory LIBE (svoboda, práva a domácí politika) a ECON (hospodářský) Evropského parlamentu schválily dodatky ke své regulaci týkající se převodů aktiv (Transfer of Funds). Podle nich bude muset poskytovatalé krypto služeb, většinou burzy, ověřovat identitu majitelů non-custodial peněženek před tím, než jim bude povoleno provádět transakce. Pokud si tedy tito uživatelé budou chtít poslat ze své soukromé krypto peněženky svá krypto aktiva na svůj burzovní účet, budou se muset registrovat. Nyní se očekává se, že nové provize narazí v Evropské komisi a Evropské radě na výrazně větší odpor.

Rusko

Již v únoru chtělo Rusko legalizovat kryptoměny. Spíše než jako typ měny, to mělo být jako komodity. Přes spory mezi ministerstvem financí a centrální bankou došlo 21. února k představení návrhu zákona. Stále by měly být zakázány platby v kryptoměnách a jejich nákup povolen jen s plným ověřením identity, a to skrze bankoví systém nebo přes licencované prostředníky. Transakce nad 600 000 rublů budou podléhat oznamovací povinnosti. Na začátku března dostala první burzovní licenci firma Atomyze Russia. Až po začátku invaze vyhlásila největší ruská banka Sberbank,
že začne vydával vlastní digitální aktiva, které u ní bude možné i obchodovat. Sberbank bude umožnovat vydávání digitálních aktiv také třetím stranám.

Ukrajina


Ukrajinský prezident Zelenskij podepsal zákon, který vytváří v zemi regulatorní rámec pro krypto, přijatý parlamentem 17. února, tedy ještě před vypuknutím invaze. Nyní tu legálně mohou působit ukrajinské i zahraniční krypto burzy
a banky mohou krypto firmám otevírat účty. V pondělí 14. března spustila ukrajinská vláda webovou stránku Aid For Ukrajine. Ta umožňuje podpořit ukrajinské válečné snahy dotacemi v krypto měnách. Ty se následně přemění na fiat měny a posílají se Ukrajinské národní bance.

Ukrajina už na začátku března zveřejnila, že za dosavadní krypto příspěvky koupila 5 500 neprůstřelných vest, 410 000 polních obědů a 500 helem. Ukrajinská vydala svou NFT kolekci. Ta se skládá z umění ukazujícího nejvýznamnější okamžiky ruské invaze do země. Její prodej bude sloužit k nákupu ochranného vybavení na podporu mediální války.


Indie


V rozpočtu pro fiskální rok 2022 až 2023 Indie je zaneseno, že plánuje zavést daň ze zisku z kryptoměn ve výši 30 %. Mělo by se to týkat i transakcí v rámci burzy a směny krypto-krypto. Vláda takto de facto povoluje investování v dlouhodobém horizontu, nikoli ale aktivní obchodování. Dále chce země zavést jednoprocentní daň, která se bude účtovat v momentě převodu. Uvedená daň je v porovnání s jinými aktivy poněkud vysoká, proto se její sazbu bude lobbystická skupina krypto odvětví Blockchain and Crypto Assets Council pokoušet snížit na úroveň dalších investičních nástrojů. Pro krypto odvětví je dobrou zprávou, že přijetí do regulatorního rámce potvrzuje, že plošný zákaz krypta se nekoná.

Binance

Největší světová krypto burza Binance se poté, co musela loni v řadě zemí omezit své služby, vrací zpět. V červnu minulého roku musela pozastavit SEPA platby. Nyní je ve spolupráci s Paysafe opět spouští. Občané EU si tedy opět budou moct na burzu vkládat peníze.

Dceřiná společnost Binance Bifinity bude burze zajišťovat převody mezi kryptem a fiat měnami. Bifinity také poskytla singapurské firmě Eqonex konvertibilní dluhopis ve výší 36 mil. $, díky čemuž údajně získala Binance nad firmou kontrolu. Eqonex je zapsaný na burze Nasdaq, má také vlastní krypto burzu a je registrovaný v Británii u FCA. Tímto způsobem se Binance může vrátit na britský trh. CEO Changpeng Zhao se také v rámci této snahy setkal s představiteli britských regulátorů, včetně ministerstva financí, členy parlamentu i sněmovny lordů. Binance se také etabluje na středním východě. Od regulátora v Dubaji Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) získala licenci firmy, která může poskytovat služby související s digitálními aktivy. Regulatorní rámec ve Spojených arabských emirátech ale funguje zatím ve stavu provizoria. V rámci Dubai World Trade Centre bude také provozovat technologický hub, aby nalákala nové talenty. Má tu být také jedno ze sídel firmy. Od místní centrální banky získala také povolení působit v Bahrajnu. Kromě středního východy rozšiřuje nabídku také v Brazílii. Aby opět mohla nabízet obchodování s deriváty. V roce 2020 ji nabídku futures kontraktů zatrhla místní Komise pro cenné papíry (CVM). Nyní hodllá spolupracovat s s brazilským makléřem cenných papírů Sim;paul Investimentos.

Binance nakumulovala u 1 mld. $ do fondu Secure Asset Fund for Users (SAFU), který by měl krýt ztráty způsobené potenciálním hackem.

Můžete se nás na cokoliv zeptat

Vyplňte formulář a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Kde nás najdete

CRYFIN a. s.
Virtuální sídlo společnosti Chudenická 1059/30, 102 00 Praha - Hostivař,
Česká republika