KVARTÁLNÍ FACTSHEET Q2/2022


Dobrý den,

druhé čtvrtletí roku bylo z hlediska cen digitálních aktiv jedno z nejpesimističtějších v historii. Na jeho konci se bitcoin dostal až pod 20 000 $. Nepomáhá mu ani celkový negativní trend v globální ekonomice. Na pozadí ale všechno vypadá mnohem optimističtěji. Peníze investované v minulých 2 letech začínají nést ovoce. Blockchainové technologie pomalu překonávajíc svoje technologické nedostatky, zejména v oblasti škálovatelnosti a interoperability. Trh s digitálními aktivy by tak měl být připraven na masovou adopci, k níž nejspíš dojde během příštího bull runu. Období výrazného pádu ukazují, že v případě bitcoinu je dobré volit 5letou investiční strategii. Bitcoin si za tu dobu projde celým halvingovým cyklem a je tak možné nastavit odprodej na doby až dosáhne cenových maxim. Zkušení obchodníci ale vydělávají i na propadech trhu. Současný stav tedy vnímán hlavně jako příležitost nakupovat.


Václav Holler
CEO a zakladatel CRYFIN

O metrikách

Naše grafy se snažíme dělat co nejpřehlednější. Při srovnávání bitcoinu s jinými aktivy operujeme s počáteční hodnotou
100 %. Ve zbytku sledovaného období potom vidíme, o kolik procent se tato hodnota změnila. Korelace sledují možný vztah mezi jednotlivými aktivy, případně jejich vztah s celkovým výkonem ekonomiky. Volatilita ukazuje výkyvy
na cenové křivce, její manipulovatelnost chováním investorů, neříká nám však nic o dlouhodobém trendu.

Jak se vedlo bitcoinu


Bitcoin se dostával do období tzv. krypto zimy, tedy nižších cen, které dosahují po dosahování maxim, což jsme zažívali během minulého roku. Každý halvingový cyklus měl doposud podobný průběh. Pokles cen byl ale o něco vyšší, než
s očekávalo. Na začátku měsíce dubna se bitcoin obchodoval pod 50 000 $. Zavírací cena posledního červnového dne se ale nacházel pod 20 000 $. Čím je to způsobeno?


Od začátku roku zažívá kryptoměnový trh momenty korelace s americkým akciovým trhem. Některé zprávy, zejména
zvyšování inflace a úrokových měr, tlačily cenu dolů. Svou roli sehrálo také to, že v měsíci květnu se na akciových
i krypto trzích vybírají zisky před tím, než investoři odjedou na dovolenou. Květnový krach ekosystému Terra, jež způsobil problémy mnoho společnostem v odvětví, ještě zdůraznil propad. V půlce měsíce června došlo k proražení další silné podpory a zároveň i předchozího maxima z minulého býčího trhu v prosinci 2017, jímž byla cena 20 000 $. Nejnižší hodnota dosáhla dokonce na 17 000 $, kde došlo prozatím k vytvoření pomyslného dna. Tyto faktory způsobily, že druhý kvartál roku 2022 byl obdobím soustavného propadu. Zavírací cena 30. června na denním grafu byla o 53 % nižší než ta k 1. dubnu. Druhá nejvýznamnější kryptoměna ether ztratila z původní ceny dokonce 69 %.


Ve ztrátě, přestože v menší, byla i ostatní aktiva, s nimiž bitcoin srovnáváme. V nominálním zisku byly podílové fondy. Reálného zisku však kvůli vysoké inflaci nedosáhly ani ony. V mírné ztrátě bylo zlato, americké státní dluhopisy a britský akciový index Financial Times Stock Exchange 100.

Úrokové míry

Ve snaze bojovat s inflací zvýšila ve sledovaném období americká centrální banka Fed úrokové míry hned dvakrát. Poprvé na začátku května o 0,5 %. Podruhé v červnu o dalších 0,75 %. Šlo o největší skokový nárůst od začátku 90. let. Kvartál zakončily v rozmezí 1,5 až 1,75 % a očekává se další nárůst.


Vysoké úrokové míry znamenají méně volného kapitálu k investování. Při podobném stavu ekonomiky se většinou jako
první přestane dařit více rizikovým aktivům, mezi něž paří i kryptoměny.

Tento předpis úrokových měr říká, jaký úrok si navzájem musí platit banky, když si navzájem krátkodobě půjčují. To se
nepřímo přepisuje do běžných půjček. Nárůst úrokových měr znamená, že půjčování je dražší a úspory mají vyšší výnosy. Na druhou stranu období, kdy byly úrokové míry po dlouhá období posledních 15 let de facto nulová je poměrně bezprecedentní. Za normální hodnotu s považuje 2,5 %.

Fed také oznámil, že chce pokračovat ve snižování stavu svých akciových rezerv. Bude tak ale činit pomalu, protože jinak by mohlo dojít ke krachu na akciovém trhu.

Úrokové míry zvyšují také jiné národní banky, například kanadská nebo britská. Ta po dosažení 40letého inflačního
maxima zvýšila úrokové míry o dalších 0,25 % na 1,25 %.

Pád ekosystému Tera

Ekosystém Terra byl jedním z nejpopulárnějších v celém odvětví digitálních aktiv. Investoři vsázeli na jeho růst zejména skrze nákup toku LUNA. LUNA (nyní LUNC) byl správním tokenem Terra blockchainu. Jeho hlavní funkcí bylo ale vyvažování ceny stablecoinů. Ještě v dubnu tohoto roku měl celkovou tržní kapitalizaci přes 40 mld. $. Hlavním stablecoinem byl UST. To je algoritmický stablecoin, což znamená, že jeho cena není garantovaná žádným podkladovým aktivem. Místo toho je „garantována“ tím, že je možné za něj vždy dostat počet LUNC tokenů, který odpovídá ceně 1 $ a naopak. Popularita UST tedy vedla k nárůstu ceny LUNA.


Právě pro případy náhlého oslabení UST byla vytvořena LUNA Foundation Guard, která měla mít v rezervě až 10 mld. $ v bitcoinu (držela 3 mld. $). Dalším problémem byl půjčovací protokol Anchor, který za staking UST nabízet roční výnos až 19,5 %, což se mnoha kritikům již před krachem Terra nezdálo být udržitelné. Ekosystém Terra začal kolem 9. května 2022 postupně kolabovat, což nakonec vyústilo ve vytvoření blockchainu nového. K pádu ekosystému Terra došlo v týdnu od 9. do 15. května. Největším problémem bylo rozpojení ceny stablecoinu UST a amerického dolaru.
Čím padala cena UST níže pod 1 $, tím více LUNC se vytvořilo. Z 340 mil. LUNC se jejich počet během inkriminovaného týdne vyšplhal na 6,5 bil. $. To znamená, že se zásoba zvýšila 17 000krát.

Zároveň se LUNA Foundation Guard pokoušela UST zachránit odporojejem svých rezerv. To vedlo k tomu, že téměř o všechny bitcoinové rezervy přišla. Ze 80 394 BTC, které měla v rezervě 7. května se její zásoba smrskla až na 313 BTC.

Plán na záchranu Terra ekosystému byl schválen 65,5 % validátorů. To znamenalo vytvoření nového blockchainu Terra
a LUNA 2.0 tokenů. Ty byly rozdistribuovány mezi držitele tokenů LUNA Classic a UST Terra Classic. UST na novém blockchainu nebude. Z hlediska tržní kapitalizace se ale Terra 2.0 nemůže s tou původní rovnat. Problémem pro odvětví ale bylo, že velké množství firem drželo UST nebo LUNC a vznikla jim tak v účetnictví rázem výrazná mezera. To vede ke kaskádovým efektům pádu vzájemně provázených firem. Protože dochází k likvidaci jejich aktiv, má to i negativní vliv na cenu bitcoinu a dalších digitálních aktiv.

Bear market


Po býčím trhu minulého trhu nastal očekávaný útlum. Ten bylještě umocněn výše popsanými jevy. Je ale těžké identifikovat, kterou část propadu má na starosti krypto zima a kterou celková ekonomická recese. Celková tržní kapitalizace krypto trhu se poprvé od ledna 2021 dostala pod 1 mld. $. Bitcoin atakoval hranici 20 000 $ (méně
než 1/3 ATH), ether 1000 $ (méně než ¼ ATH). Ether i bitcoin se dokonce propadly pod historické cenové maximum minulého cyklu.


Propad trhu vede mnoho krypto firem k propouštění zaměstnanců a restrukturalizacím. V minulosti jeden z největších
krypto hedgeových fondů Three Arrows Capital (3AC) zažádal o ochranu před věřiteli v USA. BlockFi na základě neschopnosti splácet své závazky bylo převzato burzou FTX. Jedna z největších krypto půjčoven Celsius pozastavila klientské výběry, což je známkou nedostatečné likvidity. Jiné firmy začínají šetřit. Burza Gemini propustila kvůli
krypto zimě 10 % zaměstnanců, Coinbase propustila 18 %, tzn. 1100 lidí. Akcie Coinbase dosáhly také historického minima kolem 50 $. Provozovatel největší brazilské krypto burzy Mercado Bitcoin 2TM propouští 12 % zaměstnanců.
O 20 % se snížil personál u již zmíněné BlockFi, u Crypto.com potom o 5 %. Prominentní vlastníci bitcoinu se potýkají
s vysokými nerealizovanými ztrátami. Například u El Salvadoru dosahuje ztráta až 50 %. Dokonce i Microstrategy, která má průměrnou nákupní cenu 30 700 $ je ve ztrátě. To paltí i pro Teslu, která nakupovala průměrně za 31 620 $.
Nedaří se ani krypto akciím, klesají i ceny NFTs.

Srovnání kryptotrhu se světovými a českými tržními indexy

O metrice

Indexy jsou měřené jako vážený průměr ceny akcií zařazených v indexu. Každý index dává různou váhu různým aspektům.

Dow Jones Industrial Average (zkratka ^DJI) dává větší váhu firmám, které mají vyšší cenu za jednotku akcie.

S&P 500 (^GSPC) dává větší váhu firmám, jejichž akcie jsou dostupné na trhu. Když je třeba velký podíl akcií vlastněn
a držen zakladatelem či jeho potomky po mnoho generací, firma nemá na S&P velkou váhu.

Pro NASDAQ Composite (^IXIC) je nejdůležitějším kritériem tržní kapitalizace akcií, které jsou obchodovány na burze NASDAQ. Ty jsou posléze vynásobeny zavírací cenou pro daný den.


NYSE Composite (^NYA) pokrývá všechny kmenové akcie zapsané na New York Stock Exchange. Obsahuje více než 2000 akciových titulů.


DAX (^GDAXI) je index Frankfurtské burzy, který sleduje 40 nejvýznamnějších německých společností. Přiřazuje jim podíl podle tržní kapitalizace a objemu obchodů.

Financial Times Stock Exchange 100 Index (^FTSE) odráží 100 zapsaných na London Stock Exchange. Jediným kritériem jejich váhy jednotlivých titulů je tržní kapitalizace.


PX1 je indexem Burzy cenných papírů Praha. Jeho bázi tvoří 50 firem, jejich podíl v indexu je odvozen od jejich tržní kapitalizace.

Výkon v Q2 2022

Hrozba ekonomické krize podepřená zvyšováním cen energií v souvislosti s válkou na Ukrajině podporuje názory těch, kteří si myslí, že ekonomická recese se blíží. Akciové indexy proto navázaly na ztráty z minulého kvartálu. Vzhledem k tomu, že bitcoin ztratil 43 %, byla v tomto odvětví investice do akciových indexů výhodnější.


Z amerických indexů na tom by nejlépe Dow Jones, který ztratil 12 %. Druhý byl NYSE Composite, který přišel o 14 %, dále S&P 500 se ztrátou 17 % a nejhůře se vedlo Nasdaq Composite, jenž si pohoršil o 23 %.

Německý DAX ztratil 12 %, britský FTSE 100 pouze 5 %. FTSE pomohlo, že mezi jeho tituly je relativně více energetických, zejména ropných společností, jimž se dařilo dobře. Americký Dow Jones měl zase výhodou v tom,
že se v jeho portfoliu nenachází technologické společnosti jako Apple, Alphabet nebo Meta, která v tomto roce zaznamenává výrazné ztráty.

Po velmi úspěšném loňském roce a ztrátě 3,5 % z prvního kvartálu se nedařilo ani českému indexu PX, který zaznamenal ztrátu 9 %.

Srovnání ceny bitcoinu s trhem s dluhopisy

O metrice

Pro srovnání jsme použili dluhopisový index S&P U.S. Treasury Bond Index. Tento index se snaží kopírovat celkový stav trhu s dluhopisy v USA. Hodnota jeho akcií kopíruje jejich agregovaný výkon. Měříme výkon US Treasuries, tedy amerických státních obligací. Dělí se na 3 typy podle doby zrání (maturity) a podle způsobu vyplácení úroků:

  1. US Treasury Bill – 4, 8, 13, 26 a 52 týdnů,
  2. US Treasury Note – 2, 3, 5, 7, 10 let, úrok se vyplácí každý půlrok,
  3. US Treasury Bond – 30 let, úrok se vyplácí každý půlrok.

    Výnosnost státních obligací je výsledkem úrokových měr definovaných americkým Fedem na jedné straně a inflací, která jeznehodnocuje, na straně druhé.

Výkon v Q2 2022

Rostoucí výnosy z amerických státních obligací nestíhají kompenzovat inflaci. Hodnota S&P U.S. Treasury Bond Index se proto propadla o 3 %. Spotřební koš v americké ekonomice se v dubnu oproti minulému roku zdražil o 8,3 %, v květnu o 8,6 % a v červnu o 9,1 %. Meziměsíční inflace od května do června potom byla 1,3 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2005.


V momentě, kdy se inflace vrátí do na cílové hodnoty kolem 2 %, dividenda vyplácená z těchto obligací by měla současné ztráty investorům vykompenzovat. To se týká hlavně obligací s delší dobou zrání. Atraktivity americké obligací se také zvyšuje díky posilování dolaru vůči ostatním, což je v dobách ekonomické nejistoty běžný jev.


Na tomto typu aktiv je vidět volatilita bitcoinu, která nemusí svědčit zejména nezkušeným a konzervativním investorům. V obdobích rapidních poklesů jen překonávají i ta nejméně riziková aktiva.

S&P U.S. Treasury Bond Index klesl v první čtvrtletí o 4,2 %, což ukazuje, že investoři nevnímají americké státní obligace jako bezpečný přístav, který je ochrání před poklesem ceny dolaru. Pokud se ale inflace vrátí na hodnotu kolem 2 %, což je cílem Fedu, dividenda vyplácená z těchto obligací by měla současné ztráty investorům vykompenzovat. To se týká hlavně obligací s delší dobou zrání.

Srovnání ceny bitcoinu s největšími podílovými fondy

O metrice

Podílové fondy jsou oproti indexovým fondům a ETF (Exchange Traded Fund) aktivně spravované, a proto jsou tu
i vyšší provozní náklady. Nad rámec poplatků za správu musí klient platit i poplatky (loads) při nákupu a prodeji aktiv. Právě proto, že jsou ale jejich portfolia aktivně spravována, měly by podílové fondy vykazovat lepší výsledky než tržní indexy i jim odpovídající indexové fondy. Klient by i přes vyšší náklady měl mít vyšší výnosy. Vybrali jsme Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) a Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), protože jsou největší. Vanguard a Fidelity jsou společnosti, které dominují podílovým fondům. Všech 5 největších podílových fondů mají
ve správě právě ony.

Výkon v Q2 2022

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) měl k 30. červnu 2022 aktiva ve správě (AUM)
v hodnotě 1,25 bil $. Tato hodnota je rozdělena přes 4 000 různých akciových titulů. Aktivy s největším zastoupením jsou technologické firmy s největší tržní kapitalizací: Apple, Microsoft, Amazon, Tesla a Alphabet.

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) má v čistém obchodním jmění kolem 370 mld. $. Největší zastoupení v jeho portfoliu mají podobně jako u VTSAX tituly největších amerických technologických firem.

Ve sledovaném období VTSAX klesl o 17 % a FXAIX o 16 %. To je dostává na podobnou výkonností úroveň jako akciový index S&P 500, který si podílové fondy většinou kladou jako benchmark. Z tohoto pohledu bylo jejich čtvrtletí poměrně neúspěšné. I podílové fondy si ale vedly výrazně lépe než bitcoin.

Srovnání ceny bitcoinu se zlatem

O metrice

Bitcoinu se říká digitální zlato, a skutečně mezi ním a fyzicky existujícím zlatem jsou mnohé paralely. Při srovnávání bitcoinu se zlatem s ním nakládáme jako s komoditou. Zlato bylo historicky vnímáno jako uchovatel hodnoty a tzv. „safe haven“ investice, tedy typ aktiva, které by mělo investory chránit před výkyvy trhu. U zlata platí ve srovnání
s celkovým vývojem trhu spíše nepřímá úměra. Bitcoin, jak je vidět v následující kapitole (Korelace), je na něm poměrně nezávislý. Bitcoinu i zlata je omezené množství, jejich těžba je stále nákladnější, což by mělo vést k jejich vyšší vzácnosti, a tím i k růstu ceny.


SPDR Gold Shares ETF (GLD) je největší fond (Exchange Traded Fund) krytý fyzickým zlatem na světě. Umožňuje klientům investovat do zlata, aniž by jej museli vlastnit. ETF je na rozdíl od podílových fondů pasivně řízen, bez zásahů jen kopíruje cenu aktiva, na nějž je navázaný.

Výkon v Q2 2022

GLD si prvn

GLD ve druhém čtvrtletí ztratilo 6 % z ceny. I přes pokles opět dokázalo, že v momentě pádů trhů slouží jako rezervní aktivum. Investice do něj překonala všechny akciové indexy s výjimkou FTSE 100. Jak bylo řešeno více, bitcoin se dlouho profiloval také jako takové aktivum. Nyní je ale vidět, že jeho korelace s americkými akciovými trhy pokračuje.
U bitcoinu jsou jen tyto jevy amplifikovány jeho volatilitou.

Srovnání ceny bitcoinu se spořicími účty

Podle serveru peníze.cz mají z českých bankovních skupin nejvíce klientů Česká spořitelna (4,5 mil. klientů), ČSOB (4,2 mil.), Komerční banka (2,3 mil.), Moneta (1,4 mil.) a Fio banka (1 mil.).

To zahrnuje běžné i podnikatelské účty, další banky v rámci bankovní skupiny (například v případě ČSOB Poštovní spořitelnu) nebo přidružené stavební spořitelny. Klienti často mají účty u více bank nebo i v rámci jedné skupiny.

Pro srovnání zohledníme na prvním místě roční úrok, protože nám jde o to ukázat, jak by si ve srovnání s výnosy
z investic do bicoinu vedl maximálně racionální investor. Druhým faktorem bude potom počet klientů bank.

Mezi nejvýhodnější spořicí účty na trhu patří Dobrý klient od Trinity bank v reakci zvýšilo od minulého čtvrtletí úrok
na 5,58 %, s fixací na 12 měsíců a Spořicí konto Bonus Invest Komerční banky, které nabízí roční úrok 5,5 % s fixací
na 6 měsíců a minimálním vkladem 5 000 Kč.

Dalším účtem pro srovnání bude Duo Profit od ČSOB, který v rámci mimořádné akce slibuje roční úrok 6 %. Minimální vklad tu činí 10 000 Kč. Částka se ale dělí na polovinu investovanou do spořicího účtu a polovinou do fondů.

Spořicí účet PLUS České spořitelny nabízí úrok 3,25 % pro vklady do 200 000 Kč, vše nad touto částkou je úročeno
0,01 %.

Protože banky uvádějí roční výnosy, budeme provádět srovnání za celý rok.

Výkon v Q3, Q4 a Q1, Q2 2022

Vinou vyšší rizikovosti a volatility se bitcoin za rok propadl o 41 %. Pád z historických maxim by byl ještě výraznější, ale na konci druhého kvartálu křivka nacházela zrovna těsně nad 30 000 $, při propadu, který vyplňoval 2 historická maxima v dubnu a v listopadu.


Díky zvýšení úrokových měr Českou národní bankou, konktrétně repo sazby, až na 7 %, se zvedly i úroky vyplácené běžným střadatelům na spořících účtech. Roční výnos 4 sledovaných produktů se pohybuje mezi 3,5 a 6 %. Zde se opět ukazuje, že investice do bitcoinu dává smysl horizontu 5, kdy je jistota, že si projde celým 4letým halvingovým cyklem. Při aktivní správě portfolia by bitcoin i při tomto cenovém vývoji byl výrazně úspěšnější než spořicí účty.

Korelace s vybranými investičními produkty

O metrice

60denní korelace sleduje vzájemný vztah mezi 2 veličinami za poslední 2 měsíce před datem, k němuž je hodnota uvedena. Ukazuje nám, jestli změna v hodnotě jedné souvisí se změnou hodnoty druhé. Vysoká korelace nemusí znamenat nutně, že veličiny jsou na sobě závislé, jen že rostou či klesají ze stejných důvodů.

Korelace v Q2 2022

Tento graf jasně ukazuje, jak se v období pádu ekonomiky bitcoin napojil na americké akciové indexy. U NASDAQ Composite a S&P 500 se pozitivní korelace po většinu období držela nad 0,8. Je vidět, že institucionální investoři, kteří
z velké části určují vývoj akciového trhu, i s bitcoinem nakládají jako s jakýmkoli jiným typem aktiv.

Pokud tedy existuje tato závislost, jsou pro bitcoin důležité i odprodeje akciových rezerv Fedu. Pokud by k němu došlo moc rychle, znamenalo by to pokles cen akcií a zřejmě i bitcoinu.


Korelace s americkými obligacemi a zlatem naopak fluktuuje příliš na to, aby bylo možné prohlásit, že mezi jejich cenovými křivkami je nějaká souvislost.

Volatilita bitcoinu oproti volatilitě zlata

O metrice

Jak řekl Warren Buffett: „Volatilita neměří rizikovost.“ Volatilita měří cenové výkyvy sledovaného aktiva. Neříká nám tedy nic o trendu růstu nebo poklesu. Ale dozvíme se, jak složitě se křivka dostala z bodu A do bodu B. Sledujeme volatilitu za posledních 30 dní.


Tato metrika má význam zejména pro obchodníky, a tím víc pro ty, kteří vytváří tržně neutrální strategie, tedy kombinují na stejném aktivu „long“ a „short“ pozice.

Volatilita v Q2 2022

Volatilita bitcoinu pravděpodobně v nejbližší době neklesne na úroveň zlata. V minulých 2 obdobích oscilovala mezi
40 a 70 %. Právě skončený kvartál přinesl mnoho událostí, které ovlivňovaly cenu a kolidovaly tak s průběhem křivky, jak by měla vypadat podle technické analýzy. Kvůli tomu docházelo k častým cenovým skokům podpořeným likvidačními kaskádami na futures.

Co se odehrálo v 2. čtvrtletí

TradFi v kryptu

Jeden z největších správců aktiv Fidelity Investments (4,2 bil. $ v AuM) umožní klientům investovat do bitcoinu skrze jejich důchodové spoření (401k). Mělo by jít až o 20 % portfolia. Konkrétní podoba vzejde z dalších diskusí Fidelity se zaměstnavateli.


Největší investor v prostoru blockchainových technologií A16z uzavřel nový, již čtvrtý, krypto fond s dotací 4,5 mld. $. Tentokrá se zaměří na podporu krypto a blockchainových startupů. Tvrdí, že chtějí využít příležitost bear marketu, kdy se lidé více soustředí na vývoj technologií místo na cenové pohyby. To je důležitý signál v době, kdy se přísun investičního kapitálu měl tendenci spíše zastavovat.


Bloomberg Terminal už bude nabízet data o 50 kryptoměnách. To znamená skokové rozšíření o 40 položek. Díky tomu budou moct finanční instituce snáze vytvářet produkty, v nichž budou tato aktiva obsažena.

Jeden z největších světových market makerů Citadel Securities se připravuje na spuštění ekosystému pro obchodování
digitálních měn pro makléře. Její součástí budou i AML procedury. Na přípravách se podílí další významný market-maker Virtu nebo VC firmy Sequoia a Paradigm.

Blockchainové ekosystémy

Aby BNB chain (dříve BSC) zvýšil svoji škálovatelnost, začne používat postranní řetězce. Podaří se jim tak snížit ceny
transakcí a zvýšit jejich rychlost. BNB Chain Application Sidechain (BAS) umožní developerům skladovat data i aktiva mimo hlavní blockchain. Zvýšení škálovatelnosti je jednou z nutných podmínek ke splnění cílů BNB chain, které byly
oznámely v únoru 2022 při rebrandingu řetězce. Zejména jde o vývoj GameFe, SocialFi a metaverse aplikací.

NEAR protokol vybral 350 mil. $, které hodlá využít na rozvoj ekosystému. Loni v březnu spustili Rainbow Bridge,
který umožňuje přenos tokenů mezi NEAR a Ethereem. V listopadu se spojili se stablecoinovým ekosystémem Ardana
na Cardanu, aby mohlo docházet k výměně aktiv i s tímto blockchainem. Nově tu byl také spuštěn nový stablecoin USN.

NFTs

Burza Coinbase spustila NFT tržiště Coinbase, které je dostupné široké veřejnosti. Zetím jde ale jen o beta verzi. Alfa verze bude obsahovat další funkce jako airdropy, minting, možnost vytváření komunit, kam bude sloužit token jako vstupenka, podporu více blockchainů a platbu kreditní kartou. Jeho největší kompetitivní výhodou by mělo být, že bude mít výrazné rysy sociální sítě.


Čekací listinu pro vznikající NFT tržiště otevřela burza Kraken. Uživatelé budou moct nakupovat a držet NFT přímo skrze své Kraken účty, které umožňují nákup NFTs za fiat i krypto. Prodávající budou moct obchodovat v měnách, které preferují. Nakupování v rámci platformy by mělo probíhat bez placení poplatků blockchainu. Ty se budou platit jen při převodech mimo platformu.


Vydavatel nejúspěšnější NFT kolekce Bored Apes Yacht Club Yuga Labs uskutečnili dražbu Otherdeeds, virtuálních
pozemků
ve svém vznikajícím metaverse Otherside, na jehož vývoj vybrali v březnu 450 mil. $. K prodeji bylo 55 000 Otherdeeds. Pozemky se prodaly za několik hodin, firma získala kolem 300 mil. $.


Instagram oznámil, že začne podporovat NFTs postavená na Ethereu, Polygonu, Solaně a Flow. Bude možné si připojit
nejpopulárnější krypto peněženky jako Metamask a otagovat umělce, kteří NFT vytvořili. Mateřská společnost Meta chce brzy spustit NFTs také na Facebooku.


Platební společnost MoonPay spustila službu Hypermint. Tato služba má komerčním značkám a tvůrcům online obsahu
umožnit vytvořit velká množství NFTs (až 100 mil. najednou). Zábavní průmysl tak bude moct začít masově vydělávat
v prostoru webu3. Vytváření infrastruktury pro masovou adopci blockchainových technologií je jednou z největších výzev, které je potřeba vyřešit před nástupem příštího bull marketu.

MasterCard se umožní NFT platební služby s platebními kartami společnosti. Jednou ze současných překážek nákupu
NFT jsou technologické bariéry. K nákupu je většinou potřeba nabitá krypto peněženka, kam je nutné si prostředky převést, většinou z burzy.


Ukrajina vydala jako první stát v historii NFT kolekci META HISTORY: Museum of War. K mání bylo 2 182 NFTs. Celkem
se takto podařilo vybrat 1 290 000 $. Kolekce zobrazuje události dosavadního průběhu války.

NFT platforma Autograph Toma Bradyho uzavřela smlouvu se sportovním kanálem ESPN. NFTs ESPN by měly vyjít právě na Autographu. Je to součástí širšího trendu, kdy společnosti ze zábavního průmyslu implementují NFTs.

DeFi

V posledních měsících klesá objem investic do oblasti decentralizovaných financí. V květnu se poprvé od července 2020 stalo, že DeFi nebylo jednou z dvou nejpopulárnějších investičních kategorií. Přiteklo sem jen 9 % celkových investic
do krypto prostoru. Nominálně šlo o 176,3 mil. $, což je nejnižší hodnota od září 2021. Celková hodnota uzamčená (TVL) v oblasti DeFi kleslo z hodnoty 167 mld. $ na začátku května až k 60 mld. $ na konci června. Na Ethereu potom
z 110 mld. $ v listopadu až k 33 mld. $.

Regulace

USA

New York Department of Financial Services vydal předpisy týkající se regulace dolarových stablecoinů. Mají 3 části:

1) každý stablecoin musí být zcela krytý, tedy tržní cena rezerv na konci pracovního dne musí odpovídat nominální hodnotě vydaných stablecoinů, které musí být možné vyměnit za dolary do 2 dní,


2) rezervy musí být odděleny od vlastního kapitálu a musí to být jen určité typy aktiv,

3) rezervy musí procházet
auditem od nezávislé účetní firmy. Tyto regulace naznačují, jak bude vypadat i regulace federální.

Legislativní shromáždění státu New York schválilo 2leté moratorium na rozšiřování bitcoinové těžby z neudržitelných
zdrojů. Než bude vytvořena potřebná studie, nebudou se zvyšovat emise uhlíků z těžby bitcoinu. Tento krok naznačuje, že by environmentální zákony mohly být do budoucna pro bitcoin problematické. Senátorky Cynthia Lummis a Kirsten Gillibrand zveřejnily komplexní návrh zákona regulace krypta. Aby měl zákon šanci projít, prodloužily se oproti původní verzi kapitoly zabývající se ochranou investorů, platbami a spoluprací mezi regulátory. Z nového znění zmizel návrh
na vytvoření samostatného regulatorního orgánu na krypta.


Divize amerického ministerstva financí OFAC přidala na sankční list pro firmy obchodující se Severní Koreou Blender.
Jde o mixér, který byl údajně používán severními Korejci k praní špinavých peněz. 20,5 mil. $ z 620 mil. $ ukradených
z blockchainu Ronin bylo vyvedeno právě skrze Blender. Mixéry pomáhají zastírat identitu původce i příjemce platby. Do budoucna se na ně američtí regulátoři hodlají zaměřit ještě více.

EU

Evropská rada a Evropský parlament se dohodly na znění celoevropského regulačního rámce pro kryptoaktiva (MiCA).
Zákon bude regulovat burzy, krpyto peněženky a vydavatele stablecoinů a kryptoměn.


Portugalská národní banka udělila VASP (Virtual Asset Service Provider) licenci. Jejím recipientem je Bison bank,která
může oficiálně nabízet krypto úschovu a provozovat směnárenskou činnost. Jako burza bude působit její nově vytvořená divize Bison Digital Assets.


Belgický regulátor finančních trhů Financial Services and Markets Authority (FSMA) nařídil všem krypto burzám
a custodial peněženkám, aby se zde registrovaly. Do 1. července musí regulátora uvědomit o tom, že tyto aktivity provozují a vlastní registraci pak podat do 1. září.


Spolkové ministerstvo financí Německa zveřejnilo celostátní předpisy pro danění krypta. Občané nebudou muset
platit daň ze zisku z bitoinu nebo etheru, pokud jej budou držet déle než rok. Předpisy také zohledňují aktivity jako staking, půjčování, airdropy, těžbu a hard forks. Staking a půjčky trvající déle, než rok jsou také osvobozeny od daně.
To se ale netýká utility tokenů.

Spojené království

Ministerstvo financí chce vytvořit regulaci pro stablecoiny, aby byly uznány jako legitimní forma platidla. Jak potvrdil tehdejší ministr financí Rishi Sunak, je to součástí nové snahy stát se krypto hubem. Sunak také zadal The Royal Mint (Královská mincovna), aby vydala v létě NFT.


FCA také 10. a 11. května uspořádala krypto sprint, kdy za účelem zkvalitnění připravované legislativy, svolá stakeholdery v krypto odvětví.


Ostatní
Na burze Cboe Australia se začaly veřejně obchodovat první australská krypto ETFs. 21Shares (2,5 mld. $ v AuM),
které spravuje přes 30krypto ETPs v Evropě, spustila 27. dubna 2 fondy kryté fyzickým bitcoinem a etherem. Ve stejný den spustil ETF také Cosmos Asset Management.


Japonsko představilo zákon na regulaci stablecoinů. Ten by měl zaručit, že budou navázané na jen nebo jinou národní
měnu a také to, že je bude možné směnit zpět. Zákon by měl vejít v platnost příští rok. Mezitím, Agentura pro finanční služby připraví regulaci pro vydavatele stablecoinů.


Bermudy jsou další z menších zemí, které vyhlásily, že se chtějí stát krypto hubem. Dojde k modifikaci již existující krypto regulace. 27 % ekonomiky tvoří mezinárodní obchod. V zemi je relativně dost trénovaných specialistů. FATF
je pochválila za pokroky v implementaci zákonů proti praní špinavých peněz. V zemi je registrováno 14 krypto firem. Chtějí konkurovat zemím jako Malta a Lichtenštejnsko.

Burzy

Finanční regulátor Francie Autorité des Marchés Financiers (AMF) tu udělil Binance licenci působit jako firmě, která může nabízet služby související s digitálními aktivy. Minulý měsíc Binance investovala 108 mil. $ do pařížského startupového inkubátoru Station F.


Binance.US vybrala 200 mil. $ při pre-money valuaci 4,5 mld. $. Za vybrané penze chce burza rozšířit nabídku produktů
a služeb, mmj. formou akvizicí. Co do objemů obchodů, jde v současnosti o dvojku na americkém trhu.

FTX se v květnu poprvé podařilo se v objemech obchodů dostat na druhé místo mezi všemi centralizovanými burzami.
S podílem na trhu 10,8 % překonala Coinbase 9,6 %. Jedničkou je stále Binance, která v květnu držela 64,1 % trhu.
FTX spustila licencovanou krypto burzu v Japonsku. Děje se to i díky předchozí akvizici Liquid Group, která je matkou
licencované burzy Quoine. FTX Japan bude nabízet spot trading a perpetual swaps deriváty.


Na FTX.US se budou obchodovat akcie regulované v USA. Přes aplikaci bude možné nakupovat stovky akciových titulů
a ETFs. Umožní jim to dceřiná společnost FTX Capital Markets, registrovaná u SEC. FTX.US se chce stát všeobjímající obchodní aplikací, která bude konkurovat třeba Robinhoodu.

Luxusní značky

Poslední dobou sledujeme trend, že luxusní značky začínají přijímat krypto jako platidlo. Jednou z nich je i výrobce luxusních hodinek TAG Heuer. Půjde o online platby v USA. Zákazníci budou mít na výběr z 12 kryptoměn: BTC, ETH, LTC, DOGE, SHIB a 5 dolarových stablecoinů.

Stejně tak web s luxusní módou Farfetch, který nabízí 1400 luxusních značek, začal přijímat platby v kryptoměnách,
mezi nimi bitcoin, ether a BNB coin.

Francouzská značka Lacoste vytvořila NFT projekt UNDW3. Je to součástí širší snahy vytvořit kolem značky online komunitu. Jejich Dicord měl v prvním dni už 30 000 členů.

Meta se spojila s luxusními módními značkami Balenciaga, Prada a Thom Browne, aby společně vytvořili tržiště
pro digitální módu. Na Instagramu už mají někteří uživatelé možnost vytvářet digitální avatary. Meta nabízí 100 oblečků zdarma.


Můžete se nás na cokoliv zeptat

Vyplňte formulář a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Kde nás najdete

CRYFIN a. s.
Virtuální sídlo společnosti Chudenická 1059/30, 102 00 Praha - Hostivař,
Česká republika