KVARTÁLNÍ FACTSHEET Q3/2022


Dobrý den,

dobou zprávou je, že se podařilo zastavit propad minulého čtvrtletí. Celkově se sice stále pohybujeme v nízkých cenových hladinách, v tzv. medvědím trhu, bitcoin ale už nadále neztrácí na hodnotě. To je pozitivní zpráva v kontextu rostoucích úrokových měr a s tím spojených negativních makroekonomických předpovědí. Bitcoin bývá obvykle denominován
v amerických dolarech. Dolar v posledních několika měsících posiluje ve vztahu k všem typům aktiv a o to je skutečnost,
že si bitcoin dokázat udržet svou pozici cennější.

Přestože většina drobných investorů má tendenci se chovat opačně, současné nízké ceny jsou dobrou příležitostí
k nákupu. Vzhledem k 4letému halvingovému cyklu bychom se cenových maxim měli dočkat zase v roce 2025.


Václav Holler
CEO a zakladatel CRYFIN

O metrikách

Naše grafy se snažíme dělat co nejpřehlednější. Při srovnávání bitcoinu s jinými aktivy operujeme s počáteční hodnotou
100 %. Ve zbytku sledovaného období potom vidíme, o kolik procent se tato hodnota změnila. Korelace sledují možný vztah mezi jednotlivými aktivy, případně jejich vztah s celkovým výkonem ekonomiky. Volatilita ukazuje výkyvy
na cenové křivce, její manipulovatelnost chováním investorů, neříká nám však nic o dlouhodobém trendu.

Jak se vedlo bitcoinu


Zdá se, že ve třetím čtvrtletí se bitcoinu podařilo zastavit trend padání ceny, který začal už v listopadu 2021. Z fáze poklesu jsme se tedy přesunuli do fáze stagnace. Oproti předpokladům vytvořeným na základě předchozích halvingových cyklů bitcoinu trvá tato krypto zima déle než obvykle. Podle nich už mělo v posledních 2 kvartálech docházet k mírnému růstu.


Zavírací cena prvního dne kvartálu, tedy 1. července byla 19 269 $. U posledního dne, tedy 30. září to bylo 19 432 $.
To znamená nárůst o 0,8 %.

U druhé nejvýznamnější kryptoměny etheru došlo k 2 roky očekávanému přechodu na Proof of Stake řetězec. I díky tomu vzrostla jeho cena za celé období o 25 %.

Na vině je zejména špatná ekonomická situace. Největší relevanci má v tomto ohledu ekonomika Spojených států. Je potřeba zdůraznit, že bitcoin sice vznikl v období rozpuku globální finanční krize, ale zrání ho zastihlo v době relativní ekonomické stability. V době, kdy rostou úrokové míry a panuje negativní očekávání budoucnosti, investoři většinou jako první opouští více riziková aktiva, mezi něž se řadí právě i kryptoměny.


Hlavní otázkou, na níž odpoví příští měsíce bude, jestli mají finanční instituce na cenu bitcoinu už takový vliv, že se bude nadále pohybovat stejně jako akciové trhy nebo mu drobní dlouhodobí držitelé pomohu získat zpět status rezervního aktiva.


Ekonomická krize

3 nejvýznamnější ekonomické celky na světě: USA, eurozóna a Čína prožívají propad, který by politiky kvantitativního
utahování,
k nimž v současnosti přistupuje většina centrálních bank, měly nadále zhoršit. Tento propad je podle Světové banky horší než ten v 70. letech a důvěra spotřebitelů v ekonomiku se snižuje rychlejším tempem než v očekávání krize roku 2008.

Na cenu bitcoinu mají vliv hlavně makroekonomické události ve Spojených státech, marginálně pak ty z eurozóny a Spojeného království. Ty ve veliké míře ovlivňují i akciové trhy. Proto je mezi těmito dvěma kategoriemi v posledních měsících stabilně vysoká korelace.

V prvním kvartále se HDP Spojených států propadlo o 1,6 %, ve druhém potom o 0,9 %, a to i přesto, že se očekával mírný růst. To znamená tzv. technickou recesi. Ve třetím čtvrtletí by ale ekonomika měla opět růst. Investiční banka Goldman Sachs třeba odhaduje že až o 1,9 %.

Nejvíce exponovaným indikátorem je v tomto kontextu ale inflace, která v posledních měsících dosahovala 40letých maxim. Ta je hnána hlavně zdražením cen ropy a potravin v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. V USA dosáhla v červnu hodnoty 9,1 %, v eurozóně pak 8,6 %. Podobná čísla se objevovala naposled v listopadu 1981. V červenci byl meziroční nárůst spotřebního koše 8,5 % v USA, v srpnu 8,3 % a v září 8,2 %. Paniku vzbuzuje hlavně to, že
inflace neklesá tak rychle, jak bylo očekáváno.

Inflace je pro centrální banku podnětem pro to, aby zvedla úrokové míry. Tím, že snižuje dostupnost peněz, záměrně
snižuje výkon ekonomiky. Zvýšení úrokových sazeb je v USA oznamováno na setkáních Federal Open Market Committee (FOMC).


Těchto schůzek se za rok odehraje 8, ve třetím kvartále proběhly 27. července bylo oznámeno navýšení úrokových měr o 0,75 % a jejich hodnota vzrostla do rozmezí 2,25 až 2,5 %. 2,5 % se obecně považuje za neutrální úrokovou míru, takže stále nebyl důvod panikařit.


Jak se inflaci stále nedařilo krotit, zvýšila americká centrální banka na dalším zasedání 21. září opět zvýšila úrokové míry o 0,75 % k hodnotám mezi 3 a 3,25 %. Stalo se tak letos už potřetí v řadě. Dokonce roku by se měly úrokové míry zvýšit o dalších 1,25 % až 1,5 %. Cílového stavu 2 % inflace by měli dosáhnout v roce 2025. Trvání na navyšování úrokových měr významně zvyšuje nástup ekonomické recese.

I Evropská centrální banka, která je v manipulaci s úrokovými měrami konzervativní je zvýšila o 0,75 % k 1,25 %. Před tím je zvedla už v červenci. Šlo o první nárůst úrokových měr v eurozóně za posledních 11 let. Ředitelka ECB Christine Lagarde říká, že bude docházet k dalšímu navyšování sazeb, a to až k 2 %.


Bear Market

Ukazuje se, že pád ekosystému Terra měl na kryptoměnový trh dopady, které jsou cítit i po několika měsících. Oslabeným firmám, které investovaly zejména do LUNA tokenu, vznikla díra v účetní bilanci. Ty byly napojené na další firmy, což způsobilo kaskádový efekt.


Three Arrows Capital

Firmou, která byla v kryptoměnovém odvětví hustě zasíťovaná byl jeden z nejstarších krypto hedgeových fondů Three Arrows Capital (3AC). Kromě investice do Terra ekosystému jim život zkomplikoval i následný propad krypto trhu následovaný likvidací ztrátových pozic 3AC na mnoha burzách. Firma připustila, že není schopna plnit svoje závazky a vyhlásila bankrot. Soud na Britských Panenských ostrovech, kde byla firma registrovaná, následně nařídil její likvidaci.


Celkem si 3AC půjčili 3,5 mld. $ od 27 věřitelů. Pohled na seznam jejích věřitelů ukazuje na další firmy, které už mají
nebo by v blízké budoucnosti mohly mít potíže.

Největší z nich je půjčovna krypta Genesis, jež půjčila 3AC aktiva v hodnotě 2,36 mld. $. Jediné, co ji pravděpodobně
zachránilo před krachem byla skutečnost, že jde o dceřinou společnost silné Digital Currency Group. Tyto půjčky jim Genesis poskytla proti zástavě v hodnotě alespoň 80 %. V případě, že honota zástavy klesla po 80 % půjčené částky, jim ale dali příležitost vyrovnat ztrátu, aby nedošlo k likvidaci pozice. Jen na těchto zástavách dlužili 3AC Genesis k 15. červnu 462 mil. $. Celkový nesplacený dluh by pak měl být okolo 1,1 mld. $.


Na druhém místě mezi věřiteli je nedávno zkrachovalá Voyager Digital s půjčkou ve výši 685 mil. $.

Zatím ale není zcela zmapovaný seznam aktiv, která 3AC vlastní a nedošlo proto k likvidaci firmy.

Voyager Digital


Krypto investiční platforma zasažená úpadkem 3AC nejdříve “dočasně” pozastavila obchodování, vklady, výběry a věrnostní odměny. Situace ale byla neudržitelná, tak krátce poté vyhlásila bankrot.

Voyager Digital je zapsaná na burze pod zkratkou VYGVQ. V březnu roku 2021 dosáhla historického maxima, kdy jedna
její akcie stála kolem 28 $, na konci třetího čtvrtletí 2022 stála však pouze 0,12 $.

Na platformě Voyager bylo kolem 1,3 mld. $ v krypto aktivech, 350 mil. $ drželi v Metropolitan Commercial Bank. Z těchto čísel je vidět, jak významný pro ně byl závazek u Three Arrows Capital ve výši 650 mil. $.


CEO Voyager Stephen Ehrlich oznámil na Twitteru, že mají v plánu restrukturalizovat firmu, obnovit klientům přístup
k účtům a vrátit jim jejich vklady. Aukci o jejich aktiva vyhrála burza FTX za částku kolem 1,42 mld. $. Z těchto peněz nyní Voyager vyplatí věřitele.

Celsius

Další z firem v problémech je půjčovna Celsius. Původně se snažila o restrukturalizaci firmy, platila své závazky, propustila čtvrtinu zaměstnanců a najal si tým právníků, který jim s tím měl pomoci.


Nakonec ale Celsius také vyhlásil bankrot. Dokumenty doprovázející žádost o bankrot vyjevily deficit v jejich obchodní bilanci 1,19 mld. $ (4,3 mld. $ v aktivech, 5,5 mld. $ v závazcích). Z těchto aktiv navíc 600 mil. $ tvořil jejich vlastní CEL token.


Byla tu také uvedena pohledávka vůči 3AC ve výši 49 mil. $. Největším jejich dlužníkem je firma EquitiesFirst, která půjčuje hotovost oproti akciím jako zástavě a Celsiu dluží 439 mil. $.


Dokumenty zveřejněné ke konci třetího čtvrtletí ukazují, že Celsiu postupně dochází likvidita. Rozdíl mezi jejich celkovými závazky a aktivy stoupl na 2,8 mld. $. Vypadá to, že podobně jako u Voyager Digital dojde k dražbě aktiv Celsiu.


Nad to je byla firma ještě obviněna Odborem finanční regulace státu Vermost, že fungovala jako Ponziho schéma. Regulátoři cenných papírů až 40 amerických států se zabývají jím z důvodů možné nabídky neregistrovaných cenných papírů, podvodu s cennými papíry a manipulace trhem.

BlockFi

Firma BlockFi, která operuje na podobném principu jako Celsius získala revolvingový úvěr ve výši 400 mil. $. Zároveň s burzou FTX podepsala opci na nákup BlockFi za variabilní cenu, která může být maximálně 240 mil. $. Poslední dobou se ale spekuluje spíše o částce kolem 15 mil. $.

Vauld

Další firmou, co vyhlásila bankrot je singapurská Vauld, která působí hlavně na indickém trhu. Jde o podnikání ve výrazně menším rozsahu než předchozí příklady. Vauld zveřejnil v dopise věřitelům, že mu chybí okolo 70 mil. $ (aktiva 330 mil. $, závazky 400 mil. $). Jednou z příčin zastavení výběrů byla i expozice do stablecoinu ekosystému Terra UST. Nyní se čeká na potenciálního investora. Největší naděje se upínají k americké krypto půjčovně Nexo. Pro západní firmy může krize posloužit jako příležitost na levné akvizice, pomocí nichž mohou vstoupit na trhy v jihovýchodní Asii.

Hodlnaut

O ochranu před věřiteli požádala i jiná singapurská krypto půjčovna Hodlnaut. Při předložení žádosti o bankrot přiznali, že jsou v mínusu 193 mil. $. Jejich aktiva činí jen 122 mil. $. Hodlnaut investoval 317 mil. $ do stablecoinu Terra ekosystému UST, které půjčil v protokolu Anchor, což vyústilo ve ztrátu 190 mil. $.

Expozici v Hodlnaut má i Algorand Foundation. Je o 35 mil. $ v USDC, což je méně než 3 % jejich aktiv.

Babel Finance

Další jihoasijská firma v problémech je Babel Finance, která ztratila při obchodování s prostředky klientů 8000 BTC
a 56 000 ETH za celkem 280 mil. $.
Příčinou byly masivních likvidace jejich pozic, které následovaly propad trhu bitcoinu z 30 000 $ na 20 000 $.

Zipmex


Bankrot vyhlásila také burza Zipmex. Za jejich problémy stojí nedostatek likvidity, který je do velké míry způsoben jejich 48 mil. $ expozicí do Celsiu a Babel Finance.

Těžba


Těžařské firmy prodávají jak nově vytěžené BTC, tak ty, které měly v rezervách. V minulosti je měly spíše tendenci držet.

Těžařská firma Core Scientific, která měla jedno z největších zásob bitcoinu v korporátních rezervách, prodala 7 202 BTC z 8 056 za 167 mil $. CleanSpark v červnu zvýšil produkci na 339 BTC, z nichž většinu prodal. Jako jeden z důvodů uvedl, že nechtějí zbytečně upadat do dluhů. Argo blockchain prodalo 637 BTC. Hlavním důvodem je také nutnost splácení půjček.

Těžaři se obecně nacházejí ve složité situaci. Rostoucí ceny energií jim na jedné straně zvětšují náklady. Optimismus
loňského bull marketu mnoho z nich motivoval, aby si koupili nové těžební stroje, což často financovali z úvěrů. To
znamená další náklady. Protože tyto nově nakoupené stroje připojily k síti, roste hash rate a s ním i náročnost těžby,
která je čím dál méně výnosná. Na tom má podíly i propad trhu, protože vytěžené bitcoiny nelze prodat s takovým ziskem jako před ním.

Nová zpráva Cambridge Centre for Alternative Finance ukázala, že krypto těžba může globálně za 0,1 % emisí
skleníkových plynů (48,35 mil. tun CO2). A podíl energie z OZE je pouze 37,6 %.


V Evropské unii i ve Spojených státech se regulátoři dlouhodobě zabývají environmentálními dopady těžby krypta.
Je pravděpodobné, že v nejbližší době budou vznikat restrikce, týkající se zejména těžby využívající energii z neobnovitelných zdrojů. Zákaz rozšiřování takové těžby už implementoval americký stát New York.

Srovnání kryptotrhu se světovými a českými tržními indexy

O metrice

Indexy jsou měřené jako vážený průměr ceny akcií zařazených v indexu. Každý index dává různou váhu různým aspektům.

Dow Jones Industrial Average (zkratka ^DJI) dává větší váhu firmám, které mají vyšší cenu za jednotku akcie.

S&P 500 (^GSPC) dává větší váhu firmám, jejichž akcie jsou dostupné na trhu. Když je třeba velký podíl akcií vlastněn
a držen zakladatelem či jeho potomky po mnoho generací, firma nemá na S&P velkou váhu.

Pro NASDAQ Composite (^IXIC) je nejdůležitějším kritériem tržní kapitalizace akcií, které jsou obchodovány na burze NASDAQ. Ty jsou posléze vynásobeny zavírací cenou pro daný den.


NYSE Composite (^NYA) pokrývá všechny kmenové akcie zapsané na New York Stock Exchange. Obsahuje více než 2000 akciových titulů.


DAX (^GDAXI) je index Frankfurtské burzy, který sleduje 40 nejvýznamnějších německých společností. Přiřazuje jim podíl podle tržní kapitalizace a objemu obchodů.

Financial Times Stock Exchange 100 Index (^FTSE) odráží 100 zapsaných na London Stock Exchange. Jediným kritériem jejich váhy jednotlivých titulů je tržní kapitalizace.


PX1 je indexem Burzy cenných papírů Praha. Jeho bázi tvoří 50 firem, jejich podíl v indexu je odvozen od jejich tržní kapitalizace.

Výkon v Q3 2022

Růst bitcoinu na zavíracích hodnotách 0,8 % lze označit za stagnaci, což by po propadu o 53 % v minulém období mohlo znamenat, že se bitcoin odrazil ode dna. Je důležité si uvědomit, že letošní bear market se pohybuje na výrazně nižších hodnotách, než by tomu bylo v případě, kdyby nedošlo ke krachu ekosystému Terra.

Závislost bitcoinu na trhu s americkými akciemi je patrná na první pohled. Na rozdíl od minulého období je ale bitcoin tentokrát svou výkonností překonal. Nasdaq Composite, který si v minulém sledovaném období vedl nejhůře, se tentokrát propadl o 5 %. I tak si ale vedl lépe než S&P 500, jenž byl ve ztrátě 6,3 % i Dow Jones s propadem o 7,6 %. Nejhůře si vedl index Newyorské burzy NYSE Composite, který ztratil 8 % ze své hodnoty.


Evropské indexy se tentokrát držely v podobném pásmu jak ty americké. Německý DAX ztratil 6,5 %, a to i přesto, že by
v kontextu toho, jak na Evropu dopadá zdražování energií v důsledku války na Ukrajině, bylo rozumné očekávat, že si povede hůře než americké akciové indexy. Britský FTSE byl ve ztrátě jen 3,8 %. Mezi jeho tituly je relativně více energetických, zejména ropných společností, jimž se stále daří dobře.

Po vynikajícím loňském roce naopak letos stabilně ztrácí český index PX. Ve třetím kvartále oslabil o dalších 7,8 %.

Srovnání ceny bitcoinu s trhem s dluhopisy

O metrice

Pro srovnání jsme použili dluhopisový index S&P U.S. Treasury Bond Index. Tento index se snaží kopírovat celkový stav trhu s dluhopisy v USA. Hodnota jeho akcií kopíruje jejich agregovaný výkon. Měříme výkon US Treasuries, tedy amerických státních obligací. Dělí se na 3 typy podle doby zrání (maturity) a podle způsobu vyplácení úroků:

  1. US Treasury Bill – 4, 8, 13, 26 a 52 týdnů,
  2. US Treasury Note – 2, 3, 5, 7, 10 let, úrok se vyplácí každý půlrok,
  3. US Treasury Bond – 30 let, úrok se vyplácí každý půlrok.

    Výnosnost státních obligací je výsledkem úrokových měr definovaných americkým Fedem na jedné straně a inflací, která jeznehodnocuje, na straně druhé.

Výkon v Q3 2022

Rostoucí výnosy z amerických státních obligací nestíhají kompenzovat inflaci. Hodnota S&P U.S. Treasury Bond Index se

Rostoucí výnosy z amerických státních obligací nestíhají kompenzovat inflaci. Hodnota S&P U.S. Treasury Bond Index
se proto propadla o 4,3 %. Jak bylo zmíněno výše, meziroční inflace sice mírně klesá, přesto se ale pohybuje nad 8 %.
V momentě, kdy se inflace vrátí do na cílové hodnoty kolem 2 %, dividenda vyplácená z těchto obligací by měla současné ztráty investorům vykompenzovat. To se týká hlavně obligací s delší dobou zrání. Atraktivita amerických obligací se také zvyšuje díky posilování dolaru vůči ostatním měnám. To jev, který je v dobách ekonomické nejistoty poměrně běžný.

Srovnání ceny bitcoinu s největšími podílovými fondy

O metrice

Podílové fondy jsou oproti indexovým fondům a ETF (Exchange Traded Fund) aktivně spravované, a proto jsou tu
i vyšší provozní náklady. Nad rámec poplatků za správu musí klient platit i poplatky (loads) při nákupu a prodeji aktiv. Právě proto, že jsou ale jejich portfolia aktivně spravována, měly by podílové fondy vykazovat lepší výsledky než tržní indexy i jim odpovídající indexové fondy. Klient by i přes vyšší náklady měl mít vyšší výnosy. Vybrali jsme Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) a Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), protože jsou největší. Vanguard a Fidelity jsou společnosti, které dominují podílovým fondům. Všech 5 největších podílových fondů mají
ve správě právě ony.

Výkon v Q3 2022

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) měl k 30. září 2022 aktiva ve správě (AUM) v hodnotě
1,1 bil $. Tato hodnota je rozdělena přes 4 000 různých akciových titulů. Aktivy s největším zastoupením jsou technologické firmy s největší tržní kapitalizací: Apple, Microsoft, Amazon, Tesla a Alphabet. Oproti minulosti v první desítce chybí Meta, která se potýká se masivním poklesem tržní kapitalizace. Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) má
v čistém obchodním jmění kolem 327 mld. $. Největší zastoupení v jeho portfoliu mají podobně jako u VTSAX tituly největších amerických technologických firem.

Ve sledovaném období VTSAX i FXAIX shodně klesly o 5,9 %, což je o 6,7 % horší výsledek než v případě bitcoinu. Jako
i v minulém období se pohybují na podobné výkonností úrovni jako akciový index S&P 500, který si podílové fondy většinou kladou jako benchmark. I z tohoto pohledu bylo jejich čtvrtletí třetí roku 2022 neúspěšné.

Srovnání ceny bitcoinu se zlatem

O metrice

Bitcoinu se říká digitální zlato, a skutečně mezi ním a fyzicky existujícím zlatem jsou mnohé paralely. Při srovnávání bitcoinu se zlatem s ním nakládáme jako s komoditou. Zlato bylo historicky vnímáno jako uchovatel hodnoty a tzv. „safe haven“ investice, tedy typ aktiva, které by mělo investory chránit před výkyvy trhu. U zlata platí ve srovnání
s celkovým vývojem trhu spíše nepřímá úměra. Bitcoin, jak je vidět v následující kapitole (Korelace), je na něm poměrně nezávislý. Bitcoinu i zlata je omezené množství, jejich těžba je stále nákladnější, což by mělo vést k jejich vyšší vzácnosti, a tím i k růstu ceny.


SPDR Gold Shares ETF (GLD) je největší fond (Exchange Traded Fund) krytý fyzickým zlatem na světě. Umožňuje klientům investovat do zlata, aniž by jej museli vlastnit. ETF je na rozdíl od podílových fondů pasivně řízen, bez zásahů jen kopíruje cenu aktiva, na nějž je navázaný.

Výkon v Q3 2022

Ve třetím kvartále ztratil ETF GLD 8 % z ceny, což po předchozím čtvrtletí, kdy se propadl o 6 % alarmující. Problematické je to zejména v kontextu očekávání recese, kdy by zlato tradičně mělo růst. Z tohoto pohledu tuto funkci mnohem lépe plnil bitcoin, jež by se v případě nástupu ekonomické krize zase mohl přihlásit o status rezervního aktiva.

Srovnání ceny bitcoinu se spořicími účty

Podle serveru peníze.cz mají z českých bankovních skupin nejvíce klientů Česká spořitelna (4,5 mil. klientů), ČSOB (4,2 mil.), Komerční banka (2,3 mil.), Moneta (1,4 mil.) a Fio banka (1 mil.).

To zahrnuje běžné i podnikatelské účty, další banky v rámci bankovní skupiny (například v případě ČSOB Poštovní spořitelnu) nebo přidružené stavební spořitelny. Klienti často mají účty u více bank nebo i v rámci jedné skupiny.

Pro srovnání budeme pracovat s ročním úrokem, protože nám jde o to ukázat, jak by si ve srovnání s výnosy z investic do bitcoinu vedl maximálně racionální investor. Druhým faktorem bude potom počet klientů bank.

Zvyšování úrokových měr vede také ke zvyšování úroků na spořicích účtech. Mezi nejvýhodnější spořicí účty na trhu patří Spořící konto Bonus Invest KB s fixací na 6 měsíců a minimálním vkladem 5000 Kč s výnosem 6 %, Dobrý klient od Trinity bank s 5,58 %, s fixací na 12 měsíců pro vklady do 400 000 Kč, Spořicí účet PLUS České spořitelny, který při pravidelném investování připisuje 5 % při vkladu do 200 000 Kč a DUO Profit ČSOB, které nabízí úrokovou sazbu 4,5 % s fixací na 1 rok.


Protože banky uvádějí roční výnosy, budeme provádět srovnání za celý rok.

Výkon v Q4 2021 a Q1, Q2 a Q3 2022

Oproti 1. říjnu roku 2021 se cena bitcoinu k 30. září 2022 propadla o celých 60 %. Srovnáme-li cenové maximum
z listopadu 2021 s minimem v právě skončeném kvartále, rozdíl je dokonce 73 %. To je důsledek tradičně vysoké volatility bitcoinu a výkyvy spojenými s halvingovým cyklem.


Výnosy na spořicích účtech se oproti minulému období mírně zvedly. Bylo to ale spíš pomalejší reakcí bank, které reagovaly na zvýšení repo sazby k 23. červnu až k 7 %. Roční výnos 4 sledovaných produktů se pohybuje mezi
4,5 až 6 %. Zde se opět ukazuje, že investice do bitcoinu dává smysl horizontu 5, kdy je jistota, že si projde celým 4letým halvingovým cyklem. Při aktivní správě portfolia by bitcoin i při tomto cenovém vývoji byl výrazně úspěšnější než spořicí účty.

Korelace s vybranými investičními produkty

O metrice

60denní korelace sleduje vzájemný vztah mezi 2 veličinami za poslední 2 měsíce před datem, k němuž je hodnota uvedena. Ukazuje nám, jestli změna v hodnotě jedné souvisí se změnou hodnoty druhé. Vysoká korelace nemusí znamenat nutně, že veličiny jsou na sobě závislé, jen že rostou či klesají ze stejných důvodů.

Korelace v Q3 2022

Bitcoin je stále výrazně korelovaný s americkými akciovými indexy. Korelace s nimi se držela po celé období nad 0,5, jen
s NASDAQ Composite na chvíli klesla k 0,44. Tyto korelace také oproti minulosti poměrně málo fluktuovaly. Rozdíl mezi největší a nejnižší cenou činí 0,46 opět u NASDAQ, což je při obvyklé volatilitě bitcoinu poměrně nízké číslo. Tato vysoká korelace poukazuje na to, že cena bitcoin je stále do velké míry determinována vývojem akciového trhu. To poukazuje na skutečnost, že za většinou cenových pohybů stojí institucionální investoři.

Od poloviny srpna začal bitcoin opět pozitivně korelovat se zlatem. Objevily se reakce, které jej opět řadily po bok zlata jako rezervní aktivum, které budou investoři masově využívat jako ochranu před inflací. Graf ale spíše naznačuje, že nejen bitcoin, ale i zlato kopíruje širší trendy v americké ekonomice. Otázkou je, jak se obě aktiva zachovají v momentě, kdy bude ekonomická krize v plném proudu.

Volatilita bitcoinu oproti volatilitě zlata

O metrice

Jak řekl Warren Buffett: „Volatilita neměří rizikovost.“ Volatilita měří cenové výkyvy sledovaného aktiva. Neříká nám tedy nic o trendu růstu nebo poklesu. Ale dozvíme se, jak složitě se křivka dostala z bodu A do bodu B. Sledujeme volatilitu za posledních 30 dní.


Tato metrika má význam zejména pro obchodníky, a tím víc pro ty, kteří vytváří tržně neutrální strategie, tedy kombinují na stejném aktivu „long“ a „short“ pozice.

Volatilita v Q3 2022

V posledním kvartále roku 2021 a prvním roku 2022 oscilovala volatilita bitcoinu mezi 40 a 70 %. V minulém se vyšplhala až nad 80 %, odkud ale strmě spadla až ke 40 %. Nízká volatilita bude zřejmě pokračovat a s ní se bude nadále snižovat i atraktivita obchodování na bitcoinových derivátech. V nejbližších měsících se na bitcoinu čeká spíše stranový pohyb, tedy žádné dramatické výkyvy ani nárůst volatility.

Co se odehrálo v 3. čtvrtletí

Ethereum je Proof of Stake

Po 2 letech čekání se Ethereum konečně stalo blockchainem, kde se bloky ověřují pomocí mechanismu Proof of Stake. K tomu, aby se mohl uzel sítě, pokusit o získání odměny přidělené za uzavření bloku, musí stakovat alespoň 32 etherů.

K tomu, aby mohlo Ethereum na nový mechanismus přejít, muselo nejdříve provést úspěšné testy na 3 testovacích sítích: Ropsten, Sepolia a Goerli. K tomu poslednímu došlo 11. srpna. Následovalo pak vlastní spojení nového blockchainu Beacon chain s tím starým. To bylo rozdělené na 2 fáze: 1. Bellatrix byla dokončena 6. září, 2. Paris pak 15. září. Došlo k implementaci tzv. total terminal difficulty (TTD), což způsobilo, že ověřování bloků pomocí těžby se stalo matematicky nemožným.


Skončily tedy veškeré těžební aktivity. To je pozitivní i pro potenciál etheru jako investičního aktiva, protože nyní by měl
splňovat ESG kritéria. Energetická náročnost ověřování bloků se do spojené řetězců pohybovala kolem 75 TWh za rok, poté klesla k 0,01 TWh za rok.


Z investorského hlediska je také zajímavé, že se tímto Ethereum stává potenciálně deflačním tokenem. Výrazně se snížil
počet nově vydávaných tokenů, a to až o 88 %. Odměny validátorů by tak měly být výrazně nižší než u těžařů. Mechanismus jejich pálení zavedený návrhem EIP-1559 ale zůstává. Při stávajícím tempu pálení by se ether mohl stát deflačním pokaždé, kdy cena za transakci přesáhne 16 gwei.


Vývoj Etherea tím ale nekončí. Prozatím se podařilo snížit dobu uzavírání bloku z 13 na 12 sekund. To by se mělo výrazně zkrátit, stejně tak by se pomocí postranních blockchainů měly snižovat poplatky.

Ethery uzavřené ve stakovacím kontraktu zatím není možné vybrat. Další velké vylepšení Šanghaj by to ale mělo vyřešit.
Je zde uzamčeno kolem 10 % celkové zásoby. Šanghaj by tedy mohla způsobit krátkodobý propad ceny.

Blockchainové ekosystémy

Přechod Etherea na Proof of Stake znamená velkou ránu pro tzv. Ethereum killers, tedy skupinu blockchainových ekosystémů, které chtěly ukrajovat z tržního Etherea tím, že slibovaly vyšší rychlost a nižší poplatky. Jde o projekty jako Solana, Cardano, BNB Smart Chain nebo Avalanche. Přes to, že se nyní zdá, že si Ethereum svůj podíl na trhu udrží, vznikají nové Layer1 blockchainy a ty stávající pokračují ve vylepšování svých protokolů.


Projekt IOTA představil nový blockchain Shimmer. Inzerují, že jde o rychlý, škálovatelný blockchain bez poplatků.
Algorand oznámil upgrade, který má zvýšit počet transakcí za sekundu z 1200 na 6000. Vylepšení přináší také nový
standard interoperability state proofs. Jde o rozhraní, který může jakýkoli Proof of Stake blockchain použít pro komunikaci a výměnu tokenů.


Došlo také k vylepšení blockchainu Cardano. Vasil hardfork zdokonaluje programovací jazyk Plutus, aby bylo psaní smart kontraktů na Cardanu jednoduší. Také se jím sníží poplatky a zvýší rychlost.

Modulární blockchainová síť Cosmos vydala nový whitepaper. Centrální blockchain Cosmos Hub by tak měl získat nové
funkce. První z nich je Interchain Scheduler, cross chain tržiště pro všechny blockchainy v Cosmos ekosystému. Další
funkce Allocator umožní blockchainům na Cosoms koordinovat vytváření společných aplikací. Jedním z cílů je zvýšit hodnotu nativní měny ATOM, jež dosud zatím příliš nereflektovala růst ekosystému.

Systém umožňující sdílení šířky pásma internetového připojení Helium opouští vlastní blockchain a přechází na Solana.
Učinili tak pro dosažení vyšší škálovatelnosti a interoperability.

TradFi v kryptu

Podle jedné z největších poradenských společností KPMG krypto trh dozrává. Důkazem jsou venture kapitálové investice, které přes propad cen neklesly na úroveň roku 2020. Počet uzavřených obchodů byl v polovině roku druhý nejvyšší po roce 2021. To, že některé startupy nepřežijí krypto zimu považuje KPMG za pozitivní, protože se tak podaří odstranit důsledky nepřiměřeného optimismu bull marketu minulého roku. Důkazem růstu je také zvyšující se podíl kapitálu, který přichází od korporací a institucí oproti retailu.


Největší světový správce aktiv BlackRock začal institucionálním klientům nabízet možnost nakoupit bitcoin díky novému partnerství s krypto burzou Coinbase Prime.


Finanční společnost Fidelity Investments společně s největším světovým market makerem Citadel Securities vytvořila
platformu na obchodování kryptoměn. Je nazvaná EDX Markets a zákazníci k ní mají přístup přes makléřský servis
Fidelity. Týká se tedy 34,3 mil. účtů.

CME Group má novým produkt, který se bude obchodovat na jejich komoditní burze. Tím jsou bitcoinové a etherové
futures denominované v euru. Jejich velikost bude, jako u dolarových futures, 5 BTC a 50 ETH. Dolarové futures vydala už v roce 2021.


Singapurská banka DBS vytvořila produkt pro obchodování kryptoměn pro kvalifikované investory. Budou mít tak
přístup na burzu DDEX, kterou banka původně vytvořila pro svoje institucionální klienty. Celkem k nim má přístup už kolem 100 000 klientů.


Neobanka Revolut stále rozšiřuje služby spojené s kryptoměnami. Po měsících čekání se jim jako poslední firmě s provizorním povolení podařilo v Británii získat registraci jako firma operující s krypto aktivy. Registrovaných krypto firem je už tak v zemi 38. 60 firmám byla registrace zamítnuta nebo samy odstoupily. Revolut také rozšířil na nabídku kryptoměn, které lze obchodovat v jejich aplikaci, o dalších 29.

Krypto burza a půjčovna Abra oznámila, že vytvoří Abra Bank. Měla by být první plně regulovanou bankou v USA zaměřenou na výslovně kryptoměny. Bude spolupracovat s bankovními regulátory, bude provádět řádný management rizik a zveřejňovat stav svých rezerv. Cílem je, aby se jejich krypto peněženka stala standardem na trhu. Banka by měla být v provozu v příštím roce. Abra má 2 mil. zákazníků a 1,5 mld. $ ve správě.


Tesla prodala 75 % bitcoinu ze svých rezerv, a to za 936 mil. $. V únoru loňského roku koupila bitcoin za 1,5 mld. $. Následně v dubnu prodala 10 % za 272 mil. $. Z bitcoinu nakupeného během loňského února tak už prodali 77,5 %. Tato část je stála 1,16 mld. $ a prodali ji za 1,2 mld. $. Důvodem byla zejména snaha navýšit likviditu, jejíž nedostatek byl způsobem problémy s dodavatelskými řetězci.

Kryptoměny jako platidlo

Středoafrická republika se již v předchozím čtvrtletí stala po El Salvadoru druhou zemí na světě, kde se stal bitcoin
oficiálním platidlem. Nyní vydali komplementární digitální kryptoměnu Sango coin, která s ním bude koexistovat. Za
Sango coin by mělo být v budoucnu možné nakupovat nerostné bohatství země jako ropu, diamanty a měď.

Vydavatel stále nejvýznamnějšího stablecoinu USDT Tether už ve svých rezervách údajně nemá žádný krátkodobý
korporátní dluh. Jednu dobu tato položka reprezentovala až 30 mld. $. Naopak zvyšují podíl amerických státních
obligací. Tether se snaží přiblížit stavu, kdy by jejich rezervy měly odpovídat požadavkům připravované stablecoinové
regulace ve Spojených státech. Ta požaduje, aby rezervy byly složené buď přímo z amerických dolarů nebo ze státních
obligací s krátkou dobou zrání.

Vydavatel druhého největšího stablecoinu USDC Circle vytvoří protokol interoperability. Bude možné posílat USDC
skrze různými blockchainy bez toho, aby bylo nutné vytvářet syntetická aktiva nebo požívat mosty mezi protokoly. Ještě letos by měl fungovat na Ethereu a Avalanche, pak na Arbitrum, Cosmos, NEAR, Optimism a Polkadot.

NFTs

Jeden z nejvýznamnějších NFT projektů Moonbirds změnil jejich status na veřejnou doménu. To znamená, že kdokoli
nyní může používat tyto obrázky ke komerčním účelům bez vědomí vlastníků. Vlastníci Moonbirds se cítili zrazeni, protože si v momentě nákupu mysleli, že si kupují exkluzivní práva k NFTs. Rozhořela se tak debata o tom, jaká vlastnická práva držitelé NFTs reálně mají.

Studie Galaxy Digital ukázala, že vlastnická práva na médium, které tokeny reprezentují, si většinou uchovávají vydavatelé. To znamená, že kupující většinou získají práva jen velmi limitovaná. Tato práva nebývají vlastnická, ale uživatelská. Z top 25 kolekcí se pouze World of Women snaží přenášet vlastnická práva na kupující.

Nové decentralizované NFT tržiště Sudoswap vytvořilo automatický market maker (AMM), který má nastavené poplatky
umělcům na 0 %. AMM zajišťuje okamžité odprodeje, aniž by musel existovat kupec. Absence tantiémů ale vyvolala diskusi o tom, jestli je to etické, protože umělci by tak přišli o zdroj příjmů, což byl jeden z hlavních argumentů ve prospěch NFTS oproti tradičním kanálům prodeje umění. Postupně dochází k dokončování nového standardu pro NFTs
ERC-4907. Jeho hlavní výhodou je, že jeho design počítá s tím, že se tato NFTs budou půjčovat. V jeho kódu se jasně rozlišuje mezi majitelem a uživatelem NFT. Půjčující jej užívá po dobu dohodnutou ve smart kontraktu, po jejímž uplynutí se NFT vrátí zpět majiteli. Dosavadním standardem pro NFTs na Ethereu je ERC-721. To bude možné do ERC-4907 zabalit, čímž získá jeho funkce.


Druhé největší NFT tržiště Magic Eden, které vzniklo na blockchainu Solana začalo podporovat NFT vytvořená na
blockchainu Ethereum. Jejich největší konkurent OpenSea naopak začalo letos podporovat NFTs na Solaně.

Meta

Tržní kapitalizace Meta dosahovala ještě v září loňského roku přes 1 bil. $. Za rok se snížila přibližně na třetinu. Vinu
na tom nese i nový směr, který cílí snahy firmy na metaverse. Vývojem metaverse se zabývá jejich divize Reality Labs. Ta
ve druhém čtvrtletí roku 2022 vykázala ztrátu 2,8 mld. $, ve třetím 3,7 mld. $, což za poslední 4 kvartály činí 9,4 mld. $.
Jejich příjmy byly 285 mil. $, což je oproti 558 mil. $ za stejné období minulý rok výrazný pokles.


To souvisí i s tím, že jejich virtuální svět Horizon Worlds selhává v získávání nových zákazníků. Snížili proto i cíl dosáhnout 500 000 uživatelů na 280 000. Nyní je jich pod 200 000.

V září definitivně ukončili činnost pilotního projektu krypto peněženky Novi, pohrobku jejich stablecoinu Libra. Přestože
Novi končí, Meta tuto technologii hodlá upravit pro své budoucí produkty. Meta nově umožňuje zobrazovat NFTs na Facebooku a Instagramu. Nově bude možné si s Facebookem propojit digitální peněženku. Jde naní vložit aktiva z Polygonu, Etherea a Flow.

Regulace

USA

V září vypršely lhůty pro vypracování studií zadaných 9. března v rámci exekutivního příkazu prezidenta Joe Bidenem.
Zprávy se setkaly s kritikou kvůli jejich vágnosti. Jejich závěrem je, že existující zákony týkající se finančního sektoru
jsou dostatečné i pro regulaci krypto odvětví. Zabývaly se tématy jako CBDC, kompatibilitou kryptoměn s přechodem
na zelenou ekonomiku, výhodami a nevýhodami digitálních aktiv při běžných platbách, postihováním zločinů souvisejících s digitálními aktivy a vlivem na konkurenceshopnost USA.

Senátoři Pat Toomey a Kyrsten Sinema představili zákon The Virtual Currency Tax Fairness Act, který by měl vyloučit
drobné krypto transakce z daně z kapitálových příjmů. Jde o transakce pod 50 $. Pokud se tak nestane, bude teoreticky
muset být každý nákup za kryptoměny nadále uváděn v daňovém přiznání. Současná legislativa vnímá krypto spíše
jako investiční nástroj, nikoli jako platební prostředek.

Systém pro okamžité platby FedNow připravovaný americkou centrální bankou by měl být provozuschopný mezi
květnem a červencem příštího roku. Díky němu by měla odpadnout jakákoli prodlení při obchodech mezi americkými
finančními institucemi. FedNow bude v provozu 24 hodin denně a vyrovnání by mělo být okamžité. O FedNow se
často mluví jako o alternativě k americkému CBDC.


Klasifikace kryptoměn se pomalu vyjasňuje. Regulátor cenných papírů Security Exchange Commision trvá na tom, že
většina digitálních aktiv má právě charakter cenných papírů. V souvislosti s obviněním bývalého zaměstnance Coinbase
z insider tradingu vydala SEC seznam 9 kryptoměn, které považuje za cenné papíry: AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX,
POWR, DFX a KROM. Všechny byly obchodovány ve zmíněné kauze.

                       

EU


Na konci června bylo vytvořeno konečné znění panevropské krypto regulace Markets in Crypto Assets (MiCA). Zaměřuje se hlavně na stablecoiny a obchodování digitálních aktiv. Předpisy o ohledně stablecoinů by měly být platné od ledna 2024, ty ostatní od června 2024. Regulace DeFi nebo NFTs bude nadále vznikat.

Evropská komise vydala svůj návrh šesté AML/CFT direktivy (AMLD6). Tato direktiva je předmětem trialogu Evropské
komise, Evropského parlamentu a Evropské rady. Důležitou součástí této iniciativy je vznik panevropského AML regulátora (Anti-Money Laundering Authority), který bude dohlížet i na firmy, které nabízí krypto služby. AMLD5 umožnila, aby jednotlivé státy vnímaly krypto burzy jako finanční instituce. Rozhodnutí bylo ale na nich.


Estonsko udělilo první licenci v rámci zpřísněných pravidel, které jsou v souladu s mezinárodní AML regulací. Získala
ji krypto banka Striga, dceřiná firma bitcoinového startupu LastBit. Již registrované firmy se budou muset zaregistrovat
znovu v souladu s novým zákonem, který vešel v platnost v březnu.

Rusko

Protože Rusko se vinou sankčních balíčků odtrhává od globálního západu, musí přicházet s vlastními alternativami zavedených infrastrukturních finančních služeb. Vyloučení několika ruských bank z mezinárodního systému
bankovní komunikace SWIFT jej nutí hledat alternativy. Rusko chce proto vytvořit stablecoinovou platformu na přeshraniční platby, aby se vyhnuli platbám denominovaným v eurech a dolarech. Na jejím vývoji spolupracují s dalšími
zeměmi. Tyto stablecoiny by mohly být kryté třeba zlatem, jak uvedl viceministr financí Ruska Alexej Mojsejev.
Člen ruské dumy Anatoliy Aksakov navrhl na zasedání Výboru pro finanční trhy, že by měl vzniknout krypto trh v rámci
Moskevské burzy. I největší ruská banka Sberbank se zajímá o blockchainové platby. Na své vlastní blockchainové
platformě SberFactoring uskutečnila první obchod s digitálními aktivy.


Aby stát měl nad tímto trhem kontrolu, agentura Rosfinmonitoring vylepšuje způsoby, jak sledovat toky kryptoměn.
Jde jí zejména o to, aby mohla sledovat blockchainové transakce, které se zatím dařilo skrývat.

Ostatní

Nový návrh zákona v Uruguayi by měl dát národní bance pravomoci regulovat trh s digitálními aktivy. Poskytovatelé
služeb spojených s virtuálními aktivy (VAPS) by se měl stát novým typem entity uznávaným státem, které musí
striktně dodržovat mezinárodní AML standardy. Mělo by také dojít k úpravě zákonů týkajících se cenných papírů, aby zahrnovaly i kryptoměny. Zákon přichází také s novou kategorizací kryptoměn: virtuální cenné papíry, utility tokeny, stablecoiny a CBDCs a platební virtuální aktiva jako bitcoin a ether.

Australský pilotní program vyzývá firmy v krypto odvětví, aby podaly návrhy na využití CBDC. Centrální banka Austrálie
(RBA) chce zjistit, jaké vlastnosti by digitální australský dolar mohl mít z hlediska rychlosti, nákladnosti a kvality výsledků.

Burzy

Největší světová burza Binance pokračuje v přesunu z regulatorní šedé zóny do mainstreamu. Dalšími zeměmi, kde se jí
podařilo registrovat jsou Španělsko a Nový Zéland. Také podepsala dohodu s Kazachstánem o započetí širší spolupráce.


V zemi bude pomáhat budovat digitální ekonomiku. Proto, aby se legitimizovala na globálním poli, buduje Binance
v současnosti globální poradní sbor. Do něj získala už třeba bývalého Ministra financí a prezidenta Brazilské národní banky Henrique Meirellese, bývalého předsedu mexické Komise pro bankovnictví a cenné papíry Adalberta Palma Gómeze, bývalého ministra financí Francie Bruna Bézarda a hlavního manažera prezidentské kampaně Baracka Obamy Davida Plouffea.

Meziroční inflace v Argentině dosáhla v září 83 %. Binance se toho ve spolupráci s Mastercard pokouší využít. Nabídnou zde platební kartu, která zajistí konverzi krypto-fiat v momentě nákupu a cashback až 8 %. Kryptoměny tu mohou sloužit jako uchovatel hodnoty i platidlo zároveň.

Binance přestala podporovat podporovat stablecoiny USDC, USTP a TUSD. Ke 29. září došlo k automatické konverzi na
jejich vlastní stablecoin BUSD v poměru 1 ku 1. To se týká současné zásoby i nových vkladů.

Coinbase získala povolení působit jako poskytovatel služeb souvisejících s digitálními aktivy v Itálii. Získala registraci
také u Nizozemské národní banky. Je to součástí širšího plánu burzy na zvyšování podílu na trhu v Evropě.

Crypto.com dostali od regulátorů povolení nabízet služby spojené s digitálními aktivy ve Francii. V červenci se jim
podařilo se zaregistrovat v Itálii, v srpnu potom ve Velké Británii, dále v Řecku, v Singapuru a v Dubaji. Dlouholetý CEO burzy Kraken Jesse Powell po 11 letech ve funkci skončí. Novým CEO se stane dosavadní COO David Ripley.
Powell ale zůstává nadále předsedou představenstva.


V Indii došlo ke zmrazení bankovních účtů největší místní burzy WazirX v hodnotě 8 mil. $. Represivní složky burzu vyšetřují od loňska kvůli jejímu napojení na čínské mobilní aplikace, které bez registrace půjčovaly v Indii peníze.
V souvislosti s tímto vyšetřováním se rozhořely debaty o tom, jestli WaziX skutečně patří Binance, jak bylo oznámeno
v roce 2019. Zakladatel WazirX Nischal Shetty tvrdí, že ano. CEO Binance Changpeng Zhao to popírá.


Můžete se nás na cokoliv zeptat

Vyplňte formulář a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Kde nás najdete

CRYFIN a. s.
Virtuální sídlo společnosti Chudenická 1059/30, 102 00 Praha - Hostivař,
Česká republika